Gå til indhold

EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+ lanceres

07. november 2013
EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+ lanceres på en konference den 9. december i København, hvor blandt andre uddannelsesminister Morten Østergaard og undervisningsminister Christine Antorini vil være på talerstolen.

Erasmus+ er navnet på EU's nye uddannelsesprogram, der samler alle tilskud og muligheder for uddannelse, ungdom og sport i et samlet program for unge, studerende, lærere og undervisere.

Uddannelsesprogrammet træder i kraft 1. januar 2014 og bliver enklere og rummer flere midler end tidligere EU-programmer blandt andet Programmet for Livslang Læring og Aktive Unge. 

- Jeg glæder mig over, at det nye Erasmus+ program blandt andet giver flere danske unge, undervisere og vejledere mulighed for at tage på udlandsophold og samarbejde på tværs af grænser. Flere undervisere med nye netværk og erfaringer fra udlandsophold kan styrke kvaliteten i de danske uddannelser, mens vores unge og studerende kan anse internationale erfaringer som en god investering i deres fremtid, siger uddannelsesminister Morten Østergaard. 

Uddannelsesministeriet inviterer i samarbejde med Undervisningsministeriet og Europa-Huset (Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Kontor i Danmark) til fælles lanceringskonference for Erasmus+.

Konferencen skyder programmet i gang

Uddannelsesminister Morten Østergaard åbner konferencen med at fortælle om perspektiverne i det nye uddannelsesprogram, og om hvordan det kan fremme de danske målsætninger for øget mobilitet og internationalisering i uddannelserne.

Undervisningsminister Christine Antorini deltager i en paneldebat med repræsentanter fra uddannelsesverdenen og erhvervslivet, hvor de vil komme med forskellige input til og syn på, hvordan mulighederne i det nye program kan udnyttes.

EU-Kommissionens visioner for Erasmus+ vil blive præsenteret. Erasmus+ har et samlet budget på godt 14 milliarder euro og forventes at få stor betydning for såvel antallet af elever, studerende og undervisere, der kan deltage i studie- og praktikophold i udlandet og for samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner på tværs af lande.

Sønderborg Kommune gæster også konferencen og præsenterer deres strategi for øget internationalisering og mobilitet i uddannelserne i kommunen.

Konferencen rundes af med informationsmøder for de enkelte uddannelsessektorer, hvor deltagerne kan få detaljeret viden om netop deres område.

Konferencen finder sted mandag den 9. december 2013 i DGI Byen, Tietgensgade 65, København.

Handlinger tilknyttet webside