Gå til indhold

Erhvervsrettede uddannelser kan søge om tilskud fra Erasmus+: Leonardo da Vinci-programmet

29. november 2013
Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsmøder om det nye europæiske rammeprogram Erasmus+, herunder Leonardo da Vinci-programmet for erhvervsuddannelserne.

Arbejder du med erhvervsuddannelse eller erhvervsfaglig efter- og videreuddannelse og kunne du tænke dig at styrke den europæiske dimension i dit arbejde og på din institution? Så er det europæiske Erasmus+: Leonardo da Vinci-programmet måske noget for dig.

logo

Informationsmøderne er både rettet mod den erfarne projektholder og dig, som er helt ny i europæisk samarbejde.

Der afholdes fire informationsmøder og et skriveseminar i løbet af de kommende måneder, i henholdsvis Aarhus, København og Odense.

Informationsmøder om Mobilitet i Erasmus+: Leonardo da Vinci-programmet:

Informationsmøde om Strategiske Partnerskaber i Erasmus+: Leonardo da Vinci-programmet:

Skriveseminar, Strategiske Partnerskaber:

Møderne skal være med til at danne grundlag for at kunne gå videre med en ansøgning, som kan være klar ved de to forventede ansøgningsfrister:

Den 17. marts 2014 for mobilitet og den 30. april 2014 for projektsamarbejde (Strategiske Partnerskaber).

EuroCenter

På informationsmøderne kan du høre, hvordan din institution kan få tilskud til mobilitetsprojekter for elever, undervisere, vejledere og uddannelsesansvarlige.

Du kan også høre om mulighederne for at få tilskud til mindre partnerskaber, der har fokus på erfaringsudveksling og samarbejde og om større projekter med fokus på udvikling af nye materialer og resultater indenfor erhvervsuddannelserne.

Derudover kan du høre om EU’s prioriteter på området, de praktiske detaljer i den enkelte tilskudssammensætning, hvem der kan ansøge, hvem du kan samarbejde med og hvilke krav, der er til afrapportering.

Kort om Erasmus+

Erasmus+ samler alle EU-tilskud til uddannelse, ungdom og idræt under én ramme.

Erasmus+ afløser således en række tidligere programmer, bl.a. EU’s Program for Livslang Læring.

Erasmus+ dækker alle uddannelsessektorer og giver vide muligheder for at komme på efteruddannelse i udlandet og lave internationale udvekslinger og udviklingsprojekter.

Der er tilbud målrettet de forskellige sektorer, men programmet åbner også op for projekter på tværs af sektorer og organisationstyper. 

I forhold til tidligere programmer, giver Erasmus+ mulighed for samarbejde mellem en meget bredere vifte af organisationer og institutioner.

Handlinger tilknyttet webside