Gå til indhold

Video: Ny generation af biobrændsler

28. november 2013
I de senere år er prisen på fossile brændstoffer og især olie steget. Samtidig er det en politisk målsætning at reducere CO2-udledningen fra vores energiforbrug. Der er et stort behov for at udvikle en ny generation af biobrændsler, der ikke bruger fødevarer til at skabe bæredygtig energi.

Biomasse anvendes til en lang række af energiformer og er vores største kilde til vedvarende energi. Anvendelsen af bioenergi finder sted indenfor kraft og varme og transportsektoren. For at kunne udnytte biomassens fulde potentiale er det nødvendigt, at der udvikles reelt bæredygtige teknologier, som samtidig afkobler anvendelsen af biomasse til energi fra anvendelsen af biomasse til fødevarer.

For at styrke forskningen på dette område har Det Strategiske Forskningsråd bevilliget 22 millioner kroner til forskningscenteret Bio4Bio på Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Det Strategiske Forskningsråd har produceret en video, som i lyd og billeder fortæller om forskningen, og udfordringen med at udvikle bioteknologier og biomasser, der kan realisere det store teknologiske og ressourcemæssige potentiale heri.

Se videoen om Bio4Bio centret

Handlinger tilknyttet webside