Gå til indhold

Danmark skal stå stærkere inden for bioøkonomi

21. november 2013
En stærkere bioøkonomi i Danmark vil både bidrage til et bedre miljø og flere arbejdspladser. Derfor har regeringen nedsat et nationalt bioøkonomi-panel til at komme med konkrete bud på, hvordan bioøkonomien i Danmark kan forbedres.

Vi skal blive langt bedre til at udnytte landbrugets og fiskeriets overskudsprodukter til nye indtægter og teknologier. Der er nemlig store potentialer i at omdanne halm, græs og slagteriaffald til eksempelvis flybrændstof, plastik og biogas. Derfor samler regeringen nu Det Nationale Bioøkonomi-panel, hvor forskere i samspil med førende virksomheder og organisationer skal komme med konkrete ideer og rådgivning til, hvordan man kan gøre Danmark til et vækstcenter inden for bioøkonomi.

- Bioøkonomien er et af de områder, hvor vi har muligheder for at udnytte Danmarks førende position inden for både offentlig og privat forskning til at udvikle nye og bæredygtige løsninger på globale udfordringer. Vi skal forene den stærke offentlige forskning med internationalt førende danske virksomheder for at styrke vores konkurrenceevne og dermed skabe vækst og udvikling i Danmark, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Panelet skal blandt andet komme med forslag til, hvordan regeringen bedst kan fremme billigere og bæredygtig biomasse. Panelet skal også sørge for, at Danmark bliver bedre til at udnytte mulighederne for finansiering fra de europæiske strukturfonde til investeringer, som kan gøre produktionen af bæredygtig biomasse rentabel.

Uddannelsesministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Fødevareministeriet er gået sammen om initiativet. Panelet er en udløber af regeringens Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger.


For yderligere oplysninger, kontakt:


Uddannelsesministeriet:
Kontorchef Hanne Haarup Thomsen, tlf: 7231 8400, e-mail: hht@fi.dk 
Pressesekretær Carina Elkott, tlf.: 7231 8089, e-mail: care@fivu.dk

Fødevareministeriet:
Pressesekretær Søren Skovbo Nielsen på tlf.: 2091 5901

Handlinger tilknyttet webside