Gå til indhold

Uddannelsesministeren har udpeget et nyt Akkrediteringsråd

18. december 2013
Det uafhængige faglige akkrediteringsråd har fået nye medlemmer. Rådet skal fremover foretage akkreditering af de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner. Per B. Christensen bliver formand for rådet.

Kvaliteten af de videregående uddannelser er i fokus, så Danmarks store investeringer i uddannelse fører til job for den enkelte og vækst i samfundet.

Som opfølgning på indførelsen af et nyt og samlet akkrediteringssystem i 2013, er der udpeget et nyt akkrediteringsråd, som skal foretage akkreditering af de enkelte uddannelsesinstitutioner. Med institutionsakkreditering får den enkelte institutions ledelse et mere entydigt ansvar for at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans.

Uddannelsesminister Morten Østergaard har udpeget Per B. Christensen som formand for rådet.

- Det kvalitetsarbejde, der ydes på erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter samt maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner, er afgørende for at sikre kvaliteten på de videregående uddannelser. Den eksterne sikring og udvikling af institutionernes eget arbejde med kvalitet og relevans er helt central i den opgave. Per B. Christensen har en bred og mangeårig erfaring fra uddannelsesområdet, og jeg er glad for, at han har påtaget sig hvervet som formand for Akkrediteringsrådet. Sammen med det øvrige råds kompetente medlemmer er der nu sat et nyt stærkt hold, og jeg ser frem til resultaterne af deres arbejde, siger Morten Østergaard.

Det er planlagt, at alle universiteter samt hovedparten af professionshøjskoler og erhvervsakademier er institutionsakkrediteret ved udgangen af 2015.

Rådet er udpeget med virkning fra 1. januar 2014 efter den nye lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Akkrediteringsrådet består af:

Formand Per B. Christensen, direktør på børne- og uddannelsesområdet i Næstved Kommune.

Øvrige medlemmer:
Adm. direktør Stina Vrang Elias
Ph.d. Hanne Harmsen
Professor Bjørn Stensaker
Direktør Ove Poulsen
Afdelingsdirektør Søren Damgaard
Chefarkitekt Lise Lind
Stud.polyt. Andreas Moesgaard Christiansen
Sygeplejerskestuderende Melanie Clivaz-Nielsen

Akkrediteringsrådet

  • Akkrediteringsrådet er et uafhængigt fagligt råd, som har til opgave at akkreditere de videregående uddannelsesinstitutioner og uddannelser.
  • Rådet består af en formand og otte øvrige medlemmer, som udpeges af uddannelsesministeren. Rådets to studentermedlemmer udpeges dog efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelserne og skoleråd for uddannelsesinstitutioner under Uddannelsesministeriet.
  • Formand og medlemmer kan højst sidde i rådet i otte år fordelt på mindst to udpegningsperioder. Studentermedlemmerne kan højst sidde i to år fordelt på mindst to udpegningsperioder.
  • Rådet sekretariatsbetjenes af Akkrediteringsinstitutionen.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Formand for Akkrediteringsrådet Per B. Christensen, tlf. 2169 7188
Kontorchef Jette Søgren Nielsen, tlf. 7231 8620, e-mail: jsn@ fivu.dk, Styrelsen for Videregående Uddannelser
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Kontakt

Jette Søgren Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 20
Email: jsn@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside