Gå til indhold

Bred enighed om nyt, samlet kvalitetssikringssystem for de videregående uddannelser

22. december 2012
For første gang samles alle Danmarks videregående uddannelser i et enkelt akkrediteringssystem, der skal sikre uddannelsernes kvalitet og relevans i samfundet samt gennemsigtighed om arbejdet.

Et nyt, samlet akkrediteringssystem skal bidrage til at sikre eksisterende og nye uddannelsers kvalitet og relevans i samfundet. Samtidig skal systemet føre til markant mindre bureaukrati for uddannelsesinstitutionerne.

Regeringen er blevet enig med Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten om et lovforslag til et nyt akkrediteringssystem for alle de videregående uddannelser.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er glad for, at alle Folketingets partier er enige om at stemme for et nyt samlet kvalitetssikringssystem.

– Jeg vil gerne takke alle partierne for et konstruktivt samarbejde om, at vi nu for første gang nogensinde kan samle alle videregående uddannelser i Danmark i et enkelt system, der understøtter, at uddannelsesinstitutionerne løbende sikrer og udvikler kvaliteten og relevansen af de uddannelser, de udbyder - og samtidig gennemfører en massiv afbureaukratisering af arbejdet, siger Morten Østergaard.

Lovforslaget bygger på følgende principper:

  • Overgang fra akkreditering af hver enkelt uddannelse til en samlet institutionsakkreditering.
  • Prækvalifikation af nye uddannelser med fokus på relevans for samfundet.
  • Mulighed for at udtage uddannelser med særlige kvalitetsmæssige udfordringer til en særlig gennemgang.
  • Akkrediteringsopgaverne skal varetages samlet af Akkrediteringsinstitutionen i Danmark (ACE).
  • Akkrediteringssystemet suppleres af tværgående evalueringer for hele det videregående uddannelsesområde, som varetages af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Drøftelserne om lovforslaget er sket på baggrund af indkomne høringssvar.

Lovforslaget forventes fremsat i februar 2013.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) kontaktes gennem pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Uddannelsesordfører Pernille Skipper (EL), tlf.: 61625100
Uddannelsesordfører Mette Reissmann (S), tlf.: 6162 5185
Uddannelsesordfører Lisbeth Poulsen (SF), tlf.: 6162 5086
Uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen (V), tlf.: 6162 5175
Uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), tlf.: 6162 5159
Uddannelsesordfører Mai Henriksen (K), tlf.: 6162 5084
Uddannelsesordfører Villum Christensen (LA), tlf.: 6162 5868

Handlinger tilknyttet webside