Gå til indhold

Bliv skarp på tilskud til voksenuddannelse fra EU og Norden

12. november 2013
Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsmøder om det nye Grundtvig-program i Erasmus+ samt om Nordplus Voksen. Der afholdes tre informationsmøder inden jul, i henholdsvis Aarhus, København og Odense.

Arbejder du med undervisning og læring for voksne, og kunne du tænke dig at styrke den europæiske dimension i dit arbejde og i din organisation, så er Grundtvig-programmet i Erasmus+ og Voksen programmet i Nordplus måske noget for dig. Informationsmøderne er både rettet mod den erfarne projektholder og dig, som er helt ny i europæisk og nordisk samarbejde.

Fokus i informationsmøderne vil være på det nye europæiske program Erasmus+ og de muligheder voksenuddannelse og folkeoplysningen har her. Du vil kunne høre, hvordan din organisation kan få tilskud til et samlet europæisk efteruddannelses- og udvekslingsprojekt for dine medarbejdere. Du vil også høre om mulighederne for at få tilskud til mindre partnerskaber med fokus på erfaringsudveksling og til større projekter med fokus på udvikling af nye materialer og resultater.

Informationsmøderne finder sted i Aarhus den 3. december, i København den 9. december og i Odense den 12. december. Læs mere om tilmelding nedenfor.

Møderne skal give grundlag for at kunne gå videre med en ansøgning, som kan være klar ved de to forventede ansøgningsfrister i marts og april 2014. Du vil derfor kunne høre om EU’s prioriteter på området, om de praktiske detaljer i den enkelte tilskudssammensætning, om hvem der kan ansøge, hvem du kan samarbejde med og hvilke krav, der er til afrapportering. 

På møderne i Aarhus og Odense kan du også høre nærmere om det nordiske program Nordplus Voksen.

Kort om Erasmus+

Erasmus+ samler alle EU-tilskud til uddannelse, ungdom og idræt under én ramme. Erasmus+ afløser således en række tidligere programmer, bl.a. EU’s Program for Livslang Læring. Erasmus+ dækker alle uddannelsessektorer og giver vide muligheder for at komme på efteruddannelse i udlandet og lave internationale udvekslinger og udviklingsprojekter. Der er tilbud målrettet de forskellige sektorer, men programmet åbner også op for projekter på tværs af sektorer og organisationstyper.  I forhold til tidligere programmer, så giver Erasmus+ mulighed for samarbejde mellem en meget bredere vifte af organisationer og institutioner.

Kort om Nordplus

Nordplus-programmet er det nordiske søsterprogram til Erasmus+. Under Nordplus Voksen er det muligt at få tilskud til nordiske samarbejdsprojekter og netværk, der har til hensigt at styrke voksenundervisningen i Norden.

Tid, sted og tilmelding

Odense

Informationsmøde om Erasmus+:Grundtvig og Nordplus Voksen i Odense 12. december kl. 10.00 – 16.00 
Sted: UCL, Asylgade 7-9, 5000 Odense C

Program:
10.00 – 12.30 Nordplus Voksen
13.30 – 16.00 Erasmus+: Grundtvig

Tilmeldingsfrist: Fredag den 6. december 2013


Aarhus

Informationsmøde om Erasmus+:Grundtvig i Aarhus den 3. december kl. 10.00 – 14.00
Sted: CFU, Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N

Aflyst

København 

Lanceringskonference for Erasmus+ og informationsmøde om Erasmus+:Grundtvig i København den 9. december 14.00 – 16.00
Sted: DGI-Byen, CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København K
Informationsmødet i København ligger i forlængelse af den sektorfælles lanceringskonference for hele Erasmus+.  

Tilmelding lukketHandlinger tilknyttet webside