Gå til indhold

Danmarks Studieundersøgelse, 2021

I efteråret 2021 blev Danmarks Studieundersøgelse, en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og dimittender, gennemført.

Spørgeskema til studerende

I efteråret 2021 blev Danmarks Studieundersøgelse indsamlet blandt alle studerende på institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Spørgeskemaet til studerende bestod af to hovedmoduler: Uddannelseszoom og Læringsbarometer.

Der er fjerde gang, at Uddannelseszoom-modulet blev indsamlet, og tredje gang at Læringsbarometer-modulet blev indsamlet. Derudover er spørgeskemaet suppleret af flere mindre moduler, herunder spørgsmål om studiemiljø og trivsel.

Sanering

For at undgå at spørgeskemaet blev for langt, blev der foretaget en sanering af spørgeskemaet til studerende i forhold til indsamlingen i 2020. Blandt andet blev det besluttet at erstatte tre spørgsmål i Uddannelseszoom med lignende spørgsmål fra Læringsbarometer. Ligeledes var spørgsmålene om forsknings- og praksisbasering ikke længere obligatoriske. Samarbejdsinstitutioner kunne gratis vælge at inkludere de fravalgte spørgsmål i den lokale undersøgelse. 

Samarbejdsinstitutionerne havde mulighed for at tilvælge disse spørgsmål. Derudover blev der løbende arbejdet på at gøre dataindsamlingen fleksibel, således at undersøgelsen kunne adressere lokale institutionelle behov, med formålet om at undgå parallelle spørgeskemaundersøgelser.

Dette gjordes blandt andet ved at tilbyde institutionerne følgende:

Stikprøve vs. population

Da det samlede spørgeskema til studerende i Danmarks Studieundersøgelse indeholdte et større antal spørgsmål, blev det besluttet, at de 38 spørgsmål Læringsbarometeret i udgangspunktet sendes til en repræsentativ stikprøve på institutionerne.

Såfremt de enkelte institutioner ønskede, at hele Læringsbarometeret sendes til alle studerende, kunne de indgå i et indsamlingssamarbejde.

Spørgeskema til nyuddannede

Til Uddannelseszoom blev der også indsamlet et spørgeskema blandt nyuddannede, der har været færdig i minimum ét og maksimum tre år.

  Kontakt

  Line Kalmar
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 95 14
  Email: llan@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 27. oktober 2023