Gå til indhold

Karakterskalaer

Der anvendes mange slags karakterskalaer og pointsystemer i de forskellige uddannelsessystemer. Læs her om de danske karakterskalaer.

Nedenfor får du oplysninger om:

 • 7-trins-skalaen
 • Den gamle 13-skala
 • Karakterskalaer i erhvervsuddannelsessystemet
 • Udenlandske karakterskalaer

7-trins-skalaen

7-trins-skalaen består af fem karakterer for beståede præstationer (12, 10, 7, 4 og 02) samt to karakterer for ikke-beståede præstationer (00 og -3).

Skalaen er blandt andet opbygget ud fra et ønske om at lette sammenligneligheden mellem danske og udenlandske karakterer. Sammenhængen mellem den enkelte karakter og de faglige mål står centralt i beskrivelserne af 7-trins-skalaens karakterer.

KarakterBetegnelseBeskrivelseECTS13-skala
12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A

13

11

10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler B 10
7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler C

9

8

4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler D  7
02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål E  6
00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål Fx

 5

03

-3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F  00

Tidligere karakterskala

Se også karakterbekendtgørelserne:


  Karakterskalaer i erhvervsuddannelsessystemet

  I tillæg til 7-trins-skalaen (se ovenfor) findes der forskellige "verbale skalaer", som anvendes ved svendeprøver inden for en række fag. Disse skalaer giver mulighed for udmærkelser. For eksempel indeholder en af skalaerne karaktererne "antaget med sølvmedalje", "antaget med bronzemedalje", "antaget med ros", "bestået" og "ikke bestået". Frisørfaget bruger som det eneste fag guld som højeste udmærkelse.

  De "verbale" karakterer indgår i svendebrevet.


  Udenlandske karakterskalaer

  Visse landes studentereksamenskarakterer kan omregnes i forbindelse med optagelse på en dansk videregående uddannelse. Omregningsskalaer og oplysninger om omregningsmetoder findes i Eksamenshåndbogen.

  Der findes ingen officielle omregningsskalaer eller -regler for karakterer fra udenlandske videregående uddannelser.

  I forbindelse med optagelsesansøgninger tager den danske uddannelsesinstitution stilling til de karakterer, ansøgeren har opnået, og kan foretage omregning.

  Se også:

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024