Gå til indhold

Eksamenshåndbogen: Adgang til videregående uddannelse

Eksamenshåndbogen giver beskrivelser og vurderinger af udenlandske gymnasiale eksaminer og andre adgangsgivende eksaminer. Den er primært et vejledende opslagsværk til brug i forbindelse med behandling af ansøgninger om optagelse på videregående grunduddannelser.

 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer udenlandske uddannelsers niveau i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Afgørelser om optagelse træffes af de enkelte uddannelsesinstitutioner i henhold til adgangsbekendtgørelserne.

World in pieces Photo by Nomadic Lass via Flickr

Hvem kan bruge Eksamenshåndbogen?

Håndbogen henvender sig især til de medarbejdere ved uddannelsesinstitutionerne, som arbejder med optagelse, men giver også nyttige oplysninger til uddannelsessøgende.

Medarbejdere ved de videregående uddannelser

Find detaljerede oplysninger til behandling af ansøgninger om optagelse på videregående grunduddannelser, dvs. bachelor-, professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, men ikke f.eks. kandidatuddannelser.

Medarbejdere ved erhvervsskolerne

Få hjælp til at afgøre, om ansøgere med udenlandske eksaminer opfylder adgangskravene med hensyn til uddannelsesniveau, karakterer og danskkundskaber:

Uddannelsessøgende

Slå op på det enkelte land for at se, om din udenlandske eksamen giver adgang til videregående uddannelse på samme måde som en dansk gymnasial eksamen.

Kontakt det uddannelsessted, du søger ind på!

Hvis du har spørgsmål om dine muligheder for optagelse, skal du kontakte det uddannelsessted, du søger ind på.

Se også:


Sådan finder du rundt i Eksamenshåndbogen:

Skift afsnit ved at klikke i menuen til venstre.

Under det enkelte land vises der først en oversigt over eksaminer. Man kan klikke sig videre til artikler om uddannelsessystem, fagniveauer og karakterer.

Internationale eksaminer findes også på listen. Det drejer sig om International Baccalaureate, European Baccalaureate, Dansk-tysk studentereksamen (DIAP), Dansk-Fransk Baccalauréat og Baccalauréat Français International/Option Internationale du Baccalauréat.

Duborg-Skolens og A.P. Møller-Skolens studentereksamen vælges ikke på listen. Den er beskrevet i en særskilt artikel:


Kontakt