Hotline for uddannelsesinstitutioner

Kontakt til styrelsen om udenlandske eksaminer

Uddannelsesinstitutionerne kan kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelses hotline for at få hurtig hjælp i forbindelse med udenlandske eksamensbeviser. Hjælpen kan bestå i vurdering af en udenlandsk eksamens niveau eller råd om omregning af karakterer, om sammenligning af fagniveauer eller om bedømmelse af dokumenters ægthed.


E-mail

E-mails skal sendes sikkert, hvis mailtekst eller vedhæftede dokumenter indeholder danske eller udenlandske personnumre eller lignende.

Send e-mailen sikkert på en af disse måder:

Hvis man i stedet ønsker at fjerne personnummeret fra et dokument, er det ikke nok at overstrege personnummeret. Inden dokumentet indskannes, skal personnummeret dækkes med papir. Alternativt kan man slette personnummeret elektronisk, udskrive dokumentet og derefter indskanne det.


Telefon

  • Specialkonsulent Kari Boe Gad, tlf. 72 31 88 72

  • Specialkonsulent Dorthe Eeg Pedersen, tlf. 72 31 88 66

 

Senest opdateret 08. juni 2020