Opdateringer i Eksamenshåndbogen

Her kan du finde oplysninger om de seneste opdateringer af Eksamenshåndbogens indhold.

Status på opdatering af Eksamenshåndbogen

30.5.2020

Første etape af opdateringen af Eksamenshåndbogen er nu afsluttet. Bortset fra de syd- og mellemamerikanske lande er samtlige artikler opdateret.


Status på omregning til brug for optag 2019

11.3.2019

Alle lande meldes klar til omregning.


Lande klar til omregning

25.1.2019

Følgende lande er klar til omregning til brug for optag 2019:

 • Belgien
 • Cypern
 • Dansk-Fransk Baccalauréat
 • Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen
 • European Baccalaureate
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • International Baccalaureate
 • Irland
 • Island
 • Liechtenstein
 • Luxembourg
 • Norge
 • Option Internationale du Baccalauréat
 • Rumænien
 • Tyskland
 • Portugal
 • Schweiz
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Østrig

Vi arbejder på højtryk på at få de øvrige omregninger på plads.


FAQ om Diploma Programme (DP) Course Results og IB Certificate

18.12.2018

Vi har udarbejdet en FAQ-liste med spørgsmål og svar om Diploma Programme (DP) Course Results og IB Certificate i forhold til optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Der er en række dokumenteksempler, der illustrerer de forskellige typer IB-dokumenter, som uddannelsesinstitutionerne kan modtage fra IB-ansøgere. FAQ'en supplerer vejledningen om optagelse af IB-ansøgere og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results.


HF uden overbygning og vurdering af udenlandske gymnasieuddannelser

6.9.2018

Vi har hidtil vurderet en række udenlandske gymnasieuddannelser til at svare i niveau til 2 år af en dansk gymnasial uddannelse. Det drejer sig om uddannelser fra for eksempel Syrien, Irak, Brasilien og Ghana.

Disse uddannelser vurderer vi fra 1. september 2018 til at svare i niveau til en dansk hf-eksamen uden overbygning, og de giver dermed adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Uddannelserne kan give adgang til at søge optagelse på bachelorstudier på universiteterne på baggrund af supplering – se:

De konkrete uddannelser fremgår under de enkelte lande i Eksamenshåndbogen.

Kontakt os gerne på ved spørgsmål til den nye vurdering.


Status for omregning

27.2.2018

De resterende lande er nu opdateret – alle EU-lande kan omregnes:

 • Tjekkiet
 • Estland
 • Ungarn
 • Slovakiet
 • Irland
 • England, Wales, Nordirland – Bemærk ny tabel til omregning af Extended Project.

Kroatien og Bulgarien, som var varslet ændret, fastholdes i år.


Opdateringer

16.2.2018

Følgende lande er opdateret i Eksamenshåndbogen:

 • Rumænien – bemærk ny omregningsmetode
 • Cypern
 • Liechtenstein
 • Luxembourg
 • Tyskland
 • Grækenland

Optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results

20.12.2017

Fra 1. januar 2018 har ansøgere med et Diploma Programme (DP) Course Results adgang til at søge optagelse på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Forudsætningen er, at de har bestået hvert af de 6 fag i IB-uddannelsen med karakteren 3. Ansøgere med et Diploma Programme (DP) Course Results kan supplere med enkeltfag og få adgang til også at søge optagelse på akademiske bacheloruddannelser. De nærmere vilkår for optagelse af IB-elever og supplering er beskrevet på i Eksamenshåndbogen under International Baccalaureate.


Ændret omregning for Dansk-Fransk Baccalauréat ved optag 2017

3.7.2017

Danmark og Frankrig har ultimo juni 2017 indgået en ny aftale om Dansk-Fransk Baccalauréat.

Det betyder følgende for omregning af ansøgere med en Dansk-Fransk Baccalauréat:

På eksamensbeviset er oplyst et resultat af den franske studentereksamen og det omregnede danske gennemsnit samt resultatet af Dansk-Fransk Baccalauréat.

Eksamensbeviser til og med 2016: Resultatet af den Dansk-Franske Baccalauréat anvendes ved optag.

Eksamensbeviser for 2017:

 1. Hvis det danske gennemsnit er højere end resultatet af den Dansk-Franske Baccalaureát, anvendes det danske gennemsnit.
 2. Hvis det danske gennemsnit er lavere end resultatet af den Dansk-Franske Baccalauréat, anvendes resultatet af den Dansk-Franske Baccalaureát.

Eksamenshåndbogen er opdateret med eksempler og anvisninger.


Extended Project Level 3 i England

22.6.2017

Faget Extended Project level 3 kan indgå som et af de fem fag, der kræves for omregning af en engelsk eksamen uden forudgående GCSE-fag. Faget erstatter et fag på AS-level-niveau. Det vil sige, at en ansøger fortsat skal have mindst 3 fag på A-level efter anvisningerne i Eksamenshåndbogen.  Ved omregning vægtes karakteren 1,5 a la fag på AS-niveau, mens fag på A-level vægtes med 2, jf. anvisningerne i Eksamenshåndbogen under England, Wales og Nordirland. Ansøgere, som opfylder betingelsen om de fem fag, behandles i kvote 1 og 2.


Ny omregning for svenske eksaminer med karakterer efter A-E-skalaen

7.3.2017

Sverige indførte i 2011 en ny karakterskala med karaktererne A til E. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har nu et tilstrækkeligt statistisk grundlag til at kunne etablere en selvstændig omregning for denne karakterskala.

Det betyder, at der nu er to omregningstabeller for Sverige: en for Slutbetyg med karaktergivning efter den gamle skala (IG, G, VG og MVG) og en for eksamensbeviser med karaktergivning efter den nye skala (A-E).

Vær opmærksom på, at ansøgere skal have deres eksamen genberegnet efter den nye omregningstabel, hvis de har ansøgt om optagelse tidligere og nu ansøger igen med et eksamensbevis med karaktersætning efter A-E-skalaen.


Status på årets omregningstabeller: forsinkelse!

1.3.2017

Vi ved, at I sidder med fingrene på lommeregneren, klar til omregning af årets ansøgere, og I kan roligt tage fat på langt de fleste lande. Dog vil vi bede jer vente med Tyskland, UK, Frankrig, Sverige, Estland, Letland, Slovakiet, Ungarn og Rumænien, hvor der med let forsinkelse er nye omregninger på vej:

 • Tyskland: torsdag morgen (2. marts)
 • Ungarn, Estland, Rumænien, Slovakiet og Letland: fredag eftermiddag den 3. marts.
 • Island, Norge og Sverige: tirsdag morgen (den 7. marts)
 • UK og Frankrig: onsdag morgen (den 8. marts).

For alle lande gælder, at tabellerne for enkeltkarakterer ikke vil blive ændret.

Vi opdaterer naturligvis Eksamenshåndbogen, efterhånden som vi bliver klar med de enkelte lande, og holder jer orienteret via LinkedIn.


Omregning af Dansk-Fransk Baccalauréat

1.7.2016

Opslaget om Dansk-Fransk Baccalauréat er opdateret med oplysninger om, hvordan eksamensbeviser udstedt fra og med 2014 omregnes.


Færøerne og Grønland: Uændrede omregningsskalaer

21.6.2016

Styrelsen for Videregående Uddannelser har i foråret 2016 bebudet en eventuel ændring af omregningsskalaen for færøske og grønlandske eksamensbeviser på ufm.dk/ehb.

Omregningsskalaen og -metoden for færøske og grønlandske uddannelsesbeviser med karakterer udstedt efter 13-skalaen ændres ikke for optagelse 2016, men er nu præciseret på ufm.dk/ehb under Færøerne og Grønland.


Island

18.4.2016

Det islandske undervisningsministerium offentliggør godkendte nye islandske gymnasieuddannelser på sin hjemmeside:

Hjemmesiden er på islandsk, men kan benyttes, hvis I kan identificere programmet, til at afgøre typen af gymnasieuddannelse og til at finde oplysninger om fagindhold i de enkelte programfag.


Uddannelser fra Bangladesh vurderes højere end hidtil

1.4.2016

Gymnasiale uddannelser fra Bangladesh skal fremover kun suppleres med 1 års videregående studier eller tilsvarende supplering for at være generelt adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Samtidig vurderes nyere videregående uddannelser fra Bangladesh til et højere niveau end hidtil, idet de nye uddannelsestyper generelt har fået et kvalitetsløft. Vurderingerne er derimod uændrede for ældre uddannelsestyper, som er underfasning.

Denne revision af styrelsens vurderingsstandarder sker på baggrund af, at vi har indhentet nye oplysninger om bangladeshiske uddannelser og undersøgt vurderingspraksis i vores nabolande.


Makedonien, Armenien og Usbekistan

6.2.2016

Vi har opdateret beskrivelserne af de adgangsgivende eksaminer fra de tre lande, så beskrivelserne nu også omfatter ændringerne inden for de senere år.


Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo

26.1.2016

Vi har opdateret beskrivelsen for Rwanda, så artiklen nu også beskriver Advanced General Certificate of Secondary Education, som er det nye eksamensbevis fra 2012 og fremad.

Artiklen om Den Demokratiske Republik Congo er opdateret med hensyn til oplysninger om tjek af dokumenter.
 


Tidligere opdateringer

 

Status omregning – status 27. februar

Senest opdateret 02. juli 2020