Gå til indhold

Baggrunden for IB-omregningsskalaer for karaktergennemsnit

Der tages normalt udgangspunkt i karakterfordelingen de seneste tre år, men det har vist sig nødvendigt at skelne mellem IB-eksaminer fra "Corona-årene" og de andre år.

Omregningspraksis

Omregningen af karakterer tager afsæt i, at en ansøger skal have samme mulighed for at få en studieplads, uanset om adgangsgrundlaget er dansk, udenlandsk eller internationalt. Ansøgeren skal hverken stilles ringere eller bedre med en udenlandsk eller international gymnasial eksamen. Derfor sker omregningen så ensartet og gennemsigtigt som muligt.

Der tages så vidt muligt udgangspunkt i de seneste tre års data for karakterfordelingen. Ved at anvende data fra de seneste tre år minimeres omregningseffekten af udsving i et enkelt år, og der tages højde for, at ansøgere via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) typisk søger på baggrund af eksaminer fra de seneste år.

Omregningstabellerne opdateres som udgangspunkt hvert tredje år.

Omregning af IB-eksaminer

Der er fra 2024 etableret to omregningstabeller for IB-eksaminer for at tage højde for særlige forhold i Corona-perioden. Modellen med to omregningstabeller fraviger den normale praksis.

Ændringen sker på foranledning af IB-interessenter, herunder International Baccalaureate Organization (IBO), som er organisationen bag IB-uddannelsen, og den Danske Forening af IB-skoler. De har henvendt sig til styrelsen med ønske om en fravigelse af den faste omregningsmetode.

Årsagen er, at der opstod en ekstraordinær karakterinflation i Corona-perioden (2020-2022). IBO’s håndtering af karaktergivningen i denne periode resulterede i en betydeligt anderledes karakterfordeling, hvor der blev givet mærkbart flere karakterer i den høje ende af skalaen end sædvanligt. I 2023 var karakterfordelingen stort set tilbage på niveauet fra før Corona-årene. Hvis styrelsen i denne situation havde fortsat med den normale omregningspraksis baseret på de seneste tre års statistik, ville det have ført til en lavere omregning for IB-dimittender fra før og efter Corona-årene.

På baggrund af ovenstående og dialogen med IB-interessenterne har styrelsen besluttet,

  • at IB-dimittender, som ikke er påvirket af den særlige Corona-karaktergivning, omregnes efter styrelsens faste metode på baggrund af et tilpasset Corona-frit statistisk grundlag. I 2024 er de seneste Corona-frie år 2018, 2019 og 2023.
  • at omregningen for IB-dimittender fra Corona-årene 2020, 2021 og 2022 omregnes på baggrund af statistik fra de samme år og ikke ændres fremadrettet.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024