Regler og råd om udenlandske adgangsgivende eksaminer

Dette afsnit fortæller om regler, retningslinjer og anbefalinger for, hvordan man vurderer udenlandske adgangsgivende eksaminer.

Retningslinjerne afhænger blandt andet af eksaminernes type set i forhold til de danske gymnasiale uddannelser og deres oprindelse set i forhold til internationale aftaler og bestemmelser om gensidig anerkendelse.

Retningslinjer for vurdering af eksaminer

Se også:

Senest opdateret 01. oktober 2013