Gå til indhold

Regler for adgang

Læs om regler for adgang til videregående uddannelse.

Her på siden kan du læse om:

  • Lovgivning om adgang til videregående uddannelser
  • Udenlandske adgangsgivende eksaminer
  • Udenlandske erhvervsuddannelser

Lovgivning om adgang til videregående uddannelser

Bestemmelserne om adgang til de fleste videregående uddannelser i Danmark findes i de tre bekendtgørelser for adgang til videregående grunduddannelser: erhvervsakademi-, professionsbachelor- og bacheloruddannelserne samt videregående kunstneriske uddannelser.

1) Bacheloruddannelser ved universiteterne

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen):

"§3, stk. 1: Adgang forudsætter, at ansøgeren har gennemført en gymnasial eksamen (generelt adgangskrav). Endvidere skal ansøgeren opfylde de specifikke adgangskrav, der fremgår af bilag 1. Universitetet kan bestemme, at ansøgeren skal bestå en adgangsprøve. Endvidere kan optagelse forudsætte, at ansøgeren skal opfylde fastsatte karakterkrav.

§4, Stk. 1. Ved en gymnasial uddannelse forstås:

[...]

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen

Stk. 2.  International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en gymnasial eksamen, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet. Endvidere skal ansøgeren have gennemført enkeltfag på gymnasialt niveau svarende til overbygning, jf. reglerne om overbygning i højere forberedelseseksamen (hf-eksamen) i lov om gymnasiale uddannelser, jf. dog stk. 5.

 [...] Stk. 6.  Vurdering af udenlandske eksaminer foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.”

Uddannelsesinstitutionerne kan stille krav om oversættelse af eksamensbeviser m.v., jf. § 41, stk. 1.

Se bekendtgørelsen her:

2) Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser gælder bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser:

"§ 3. Adgang til en uddannelse forudsætter, at ansøger opfylder de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 2.Adgangskravene kan være en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse (generelt adgangskrav).  Endvidere skal ansøgeren opfylde de specifikke adgangskrav, der fremgår af bilag 1. Universitetet kan bestemme, at ansøgeren skal bestå en adgangsprøve. Endvidere kan optagelse forudsætte, at ansøgeren skal opfylde fastsatte karakterkrav.

[...]

§ 4. Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse:

[...]

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen..

Stk. 2. International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet.

[…]

Stk. 5. Vurdering af udenlandske eksaminer foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.”."

[...]

§ 5 [...]

Stk. 5. Når adgangskravet omfatter gymnasiale enkeltfag, skal institutionen vurdere udenlandske adgangsgrundlag i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 4, stk. 5."

Uddannelsesinstitutionerne kan stille krav om oversættelse af eksamensbeviser m.v., jf. § 38, stk. 1.

Se bekendtgørelsen her:

3) Bekendtgørelse om adgang til videregående kunstneriske uddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

"§3, stk. 1: Adgang forudsætter, at ansøgeren har gennemført en gymnasial eksamen (generelt adgangskrav). Endvidere skal ansøgeren opfylde de specifikke adgangskrav, der fremgår af bilag 1. Institutionen kan bestemme, at ansøgeren skal bestå en adgangsprøve. Endvidere kan optagelse forudsætte, at ansøgeren skal opfylde fastsatte karakterkrav.

§4, Stk. 1. Ved en gymnasial uddannelse forstås:

[...]

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en gymnasial eksamen, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet.

[…]

 Stk. 4.  Vurdering af udenlandske eksaminer foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v."

Uddannelsesinstitutionerne kan stille krav om oversættelse af eksamensbeviser m.v., jf. § 40 stk. 1.

Se bekendtgørelsen her:

4) Videregående kunstneriske uddannelser på Kulturministeriets område

Adgang til de videregående kunstneriske uddannelser på Kulturministeriets område er reguleret i bekendtgørelserne for de enkelte uddannelser.


Udenlandske adgangsgivende eksaminer

Grundlaget for at anerkende en udenlandsk eksamen som adgangsgivende i Danmark er, at der er tale om en adgangsgivende eksamen med en samlet eksamensaflæggelse, som kan vurderes som sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen.

Ansøgere, hvis eksamen vurderes til i niveau at svare til en dansk hf-uddannelse uden overbygning, skal supplere for at få adgang til universiteternes bacheloruddannelser.


Udenlandske erhvervsuddannelser

En uddannelse, som vurderes til at være på niveau med en relevant dansk erhvervsuddannelse eller erhvervsakademiuddannelse, kan anerkendes som adgangsgrundlag til en specifik uddannelse, hvor adgangskravet i Danmark er en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsakademiuddannelse.

En udenlandsk erhvervsuddannelse, som vurderes til i niveau at svare til en mindst 3-årig dansk erhvervsuddannelse, kan på samme måde danne grundlag for optagelse på en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Ansøgeren optages gennem kvote 2. Uddannelsen skal opfylde de specifikke adgangskrav.

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024