Gå til indhold

Norden

Eksaminer fra Finland, Island, Norge og Sverige

Grundlaget for vurdering af ansøgere fra de nordiske lande er de nordiske aftaler om nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau og adgang til de videregående uddannelser. Se:

Som udgangspunkt for vurdering af udenlandske adgangsgivende eksaminer fra Norden benyttes desuden opdelingen af adgangsgivende eksaminer i type 1, 2, 3 og 4:

Type 1

Adgangsgivende eksaminer af type 1 anerkendes som adgangsgivende i Danmark. Institutionen kan stille specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne. Den adgangsgivende eksamen omregnes til en dansk optagelseskvotient. Ansøgere optages i kvote 1 og 2.

Type 2 og type 3

Adgangsgivende eksaminer af type 2 og 3 anerkendes som adgangsgivende i Danmark. Herunder hører også beviser, som dokumenterer generel studiekompetence i uddannelseslandet. Ansøgere optages gennem kvote 2.

Den adgangsgivende eksamen/den generelle studiekompetence tilkendt i uddannelseslandet skal opfylde kravet om matematik på C-niveau og engelsk på B-niveau. Institutionen kan stille specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne. Ansøgere optages gennem kvote 2.

Type 4

Adgangsgivende eksaminer, som i uddannelseslandet alene giver adgang til et afgrænset uddannelsesområde, giver i Danmark adgang til de tilsvarende uddannelsesområder (fagrelevant adgang).

Den adgangsgivende eksamen skal opfylde kravet om matematik på C-niveau og engelsk på B-niveau. Institutionen kan stille specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne.

Ansøgere optages i kvote 1 og 2, hvis den adgangsgivende eksamen kan omregnes til en dansk optagelseskvotient. Øvrige optages gennem kvote 2.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. januar 2022