Gå til indhold

Arbejdsdeling mellem styrelsen og institutionerne

Arbejdsdelingen mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og uddannelsesinstitutionerne

Overordnet arbejdsdeling

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer, hvilke udenlandske eksaminer der er sammenlignelige med en dansk gymnasial eksamen, og formidler oplysninger, som de videregående uddannelsesinstitutioner kan bruge til at vurdere fagniveau i enkelte fag i udenlandske adgangsgivende eksaminer. Det sker i videst mulige omfang i samarbejde med institutionerne. Retningslinjerne offentliggøres her i Eksamenshåndbogen.

Statistik- og analyseafdelingen i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udarbejder omregningstabeller for udenlandske karakterer (nordiske lande, EU-/EFTA-lande) til den danske karakterskala. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen offentliggør omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen.

Gymnasiekontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder vurdering af fagniveau for blandt andet IB- og EB-eksaminerne. Det sker med henblik på merit ind i en dansk gymnasial uddannelse, men disse vurderinger kan bruges vejledende af de videregående uddannelsesinstitutioner i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen offentliggør disse vurderinger af fagniveau i Eksamenshåndbogen.

Institutionerne behandler ansøgninger og optager studerende med udenlandske adgangsgivende eksaminer i henhold til de gældende regler og de retningslinjer, der er fastlagt for vurdering af udenlandske uddannelser.


Bistand til studieadministrationerne

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyder studieadministrationerne følgende redskaber, som skal lette behandlingen af ansøgninger fra studerende med udenlandske eksaminer:

  • Eksamenshåndbogen
  • Hotline
  • Arrangementer: Styrelsen afholder årligt kurser om udenlandske adgangsgivende eksaminer for de studieadministrative medarbejdere.

Behandling af optagelsessager

Når institutionerne behandler sager vedrørende udenlandske adgangsgivende eksaminer, kan de søge information her på hjemmesiden. I det omfang informationen her ikke er tilstrækkelig, kan de kontakte styrelsen.

Institutionerne kan henvende sig til styrelsen pr. telefon eller e-post, og henvendelserne behandles så hurtigt og fleksibelt som muligt i forhold til det foreliggende informationsgrundlag og de almindelige vurderingskriterier. Som tilbud til institutionerne afholder styrelsen særlige arrangementer i forbindelse med behandlingen af ansøgninger i foråret.


Generel vurdering af udenlandske adgangsgivende eksaminer

Uddannelsessøgende kan få en generel vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen af, om deres eksamen kan give adgang til videregående uddannelse i Danmark.

Uddannelsesinstitutionerne tager i forbindelse med det konkrete optag stilling til, om den adgangsgivende eksamen opfylder de specifikke adgangskrav, herunder krav til eventuel supplering, ud fra de generelle anvisninger i Eksamenshåndbogen.

Uddannelsesinstitutionerne omregner karakterer for ansøgere med eksamen fra Norden, et EU-land eller et EFTA-land, hvor denne eksamen kan omregnes til en dansk optagelseskvotient. Det sker på baggrund af de skalaer, som er offentliggjort i Eksamenshåndbogens artikler om de enkelte lande.


Samspil mellem styrelsen og institutionerne

Der er nedsat to erfagrupper vedrørende optagelse af studerende med udenlandsk adgangsgivende eksamen, den ene erfagruppe med personer fra erhvervsakademierne og professionshøjskolerne og fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, den anden med personer fra universiteterne og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Erfagrupperne bidrager med sparring om formuleringer og vurderingskriterier i forbindelse med udenlandske adgangsgivende eksaminer.


Baggrund

I 2004 overtog det daværende Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU) opgaven med at udarbejde standarder og lægge retningslinjerne for vurdering af udenlandske uddannelser i forbindelse med adgang til videregående uddannelse. Opgaven blev indtil da varetaget af Fællesnævnet, der var etableret af de videregående uddannelsesinstitutioner.

CVUU blev i januar 2005 fusioneret ind i Undervisningsministeriets nyoprettede styrelse CIRIUS, som fra den 23. november 2007 overgik som styrelse i Videnskabsministeriet. Styrelsen skiftede i januar 2010 navn til Styrelsen for International Uddannelse. Denne blev i oktober 2011 lagt ind i en ny styrelse under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Den 1. oktober 2013 blev Styrelsen for Universiteter og Internationalisering lagt sammen med Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Uddannelsesstøtte og blev dermed til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Videregående Uddannelser nedlagt og Styrelsen for Forskning og Uddannelse oprettet.

Den 1. oktober 2020 blev Uddannelses- og Forskningsstyrelsen oprettet ved en sammenlægning af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. oktober 2020