Gå til indhold

EU- og EFTA-lande

Eksaminer fra EU's medlemsstater samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein

Det følgende gælder for Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Grundlaget for vurdering af ansøgere fra EU-landene samt de øvrige EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) er princippet om, at et EU-land skal give statsborgere fra andre EU-lande adgang til uddannelser på samme vilkår som egne statsborgere. I overensstemmelse med Domstolens praksis medfører EF-traktatens forbud mod nationalitetsdiskrimination (TEF art. 12), at en værtsmedlemsstat skal give statsborgere fra andre medlemsstater adgang til uddannelser på samme vilkår som egne statsborgere.

Statsborgere fra Schweiz bør behandles ud fra samme princip. For nemheds skyld taler vi om EU-/EFTA-landene, idet EFTA udgøres af Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein.

Som udgangspunkt for vurdering af de udenlandske adgangsgivende eksaminer benyttes desuden opdelingen af adgangsgivende eksaminer i type 1, 2, 3 og 4:

Type 1

Adgangsgivende eksaminer af type 1 anerkendes som adgangsgivende i Danmark. Institutionen kan stille specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne. Den adgangsgivende eksamen omregnes til en dansk optagelseskvotient. Ansøgere optages i kvote 1 og 2.

Type 2

Adgangsgivende eksaminer af type 2 anerkendes som adgangsgivende i Danmark.

Den adgangsgivende eksamen skal opfylde kravet om matematik på C-niveau og engelsk på B-niveau. Institutionen kan stille specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne.

Ansøgere optages gennem kvote 2.

Type 3

Adgangsgivende eksaminer af type 3 anerkendes normalt ikke som adgangsgivende i Danmark. Ansøgere med disse eksaminer kan ud fra en konkret vurdering optages på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, dvs. ved dispensation (jf. gældende regler i adgangsbekendtgørelserne).

Type 4

Adgangsgivende eksaminer, som i uddannelseslandet alene giver adgang til et afgrænset uddannelsesområde, giver i Danmark adgang til de tilsvarende uddannelsesområder (fagrelevant adgang).

Den adgangsgivende eksamen skal opfylde kravet om matematik på C-niveau og engelsk på B-niveau, hvis der er tale om en kombineret erhvervsfaglig og gymnasial eksamen. Institutionen kan stille specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne.

Ansøgere optages enten gennem kvote 1 og 2 (gymnasiale uddannelser) eller gennem kvote 2 (kombinerede erhvervsfaglige og gymnasiale eksaminer).

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024