Gå til indhold

Lissabon- og Europaråds-konventionslande

Eksaminer fra lande, som ikke er EU- eller EFTA-lande, men som har ratificeret mindst en af konventionerne

Det følgende gælder for lande, som ikke er EU- eller EFTA-lande, men som har ratificeret mindst en af konventionerne:

Der tages udgangspunkt i Lissabon-konventionens bestemmelser om, at man skal anerkende kvalifikationer fra en anden deltagerstat, som opfylder de generelle krav for adgang til videregående uddannelser i den pågældende stat, hvis der ikke er betydelige forskelle mellem de generelle krav for adgang i de pågældende lande.

En eksamen fra en anden deltagerstat, som er adgangsgivende til en særlig type videregående uddannelse eller uddannelsessted, skal give adgang til de tilsvarende uddannelser i Danmark på tilsvarende vilkår.

Læs mere:

Der skelnes således mellem adgangsgivende og ikke adgangsgivende eksaminer ved hjælp af kriteriet "betydelige forskelle". Som udgangspunkt for at vurdere, om der er tale om betydelige forskelle, benyttes opdelingen i type 1, 2 og 3:

På samme måde benyttes kriteriet "betydelige forskelle" ved type 4-uddannelser (fagspecifik adgang i uddannelseslandet).

Ansøgere optages via kvote 2. Der udregnes generelt ikke en kvotient for adgangsgivende eksaminer fra disse lande.

Type 1, 2 og 3

En adgangsgivende eksamen kan anerkendes som adgangsgivende i Danmark, hvis der ikke er betydelige forskelle mellem denne og en dansk adgangsgivende eksamen.

Det betyder, at type 1-eksaminer typisk vil blive vurderet som sammenlignelige i niveau med en dansk gymnasial eksamen, i nogle tilfælde med en dansk hf-eksamen uden overbygning eller med tillægskrav om 2 års videregående uddannelse, hvis den udenlandske eksamen vurderes ikke at give samme slutkompetencer som en dansk gymnasial eksamen, som er adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

Eksaminer af type 2 vil typisk blive mødt med krav om supplering i engelsk og matematik, hvis uddannelsen ikke indeholder disse fag, mens type 3-eksaminer typisk ikke vil blive vurderet som adgangsgivende i Danmark.

En adgangsgivende eksamen, som er kortere end en 12-årig eksamen, kan i nogle tilfælde anerkendes som sammenlignelig i niveau med en dansk gymnasial eksamen, men der stilles i disse tilfælde karakterkrav til den adgangsgivende eksamen. Det gælder f.eks. Rusland, Ukraine og Tyrkiet (f.eks. karakteren 4 ud af 5 for Tyrkiet).

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne.

Type 4

Adgangsgivende eksaminer, som i uddannelseslandet alene giver adgang til et afgrænset uddannelsesområde, kan i Danmark give adgang til de tilsvarende uddannelsesområder (fagrelevant adgang). Der må ikke være betydelige forskelle mellem den udenlandske adgangsgivende eksamen og en dansk adgangsgivende eksamen.

Den adgangsgivende eksamen skal opfylde kravet om matematik på C-niveau og engelsk på B-niveau.

Institutionen kan stille specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. januar 2022