Gå til indhold

Øvrige lande

Eksaminer fra lande, der hverken er med i EU/EFTA eller i Lissabon- eller Europarådskonventionen

Det følgende gælder for de lande, der hverken er medlemmer af EU/EFTA eller har ratificeret Lissabon- eller Europarådskonventionen.

Som udgangspunkt for at vurdere, om en adgangsgivende eksamen kan godkendes som sammenlignelig i niveau med en dansk adgangsgivende eksamen, benyttes opdelingen i type 1, 2 og 3. På samme måde skelnes ved type 4-uddannelser mellem sammenlignelige og ikke sammenlignelige adgangsgivende eksaminer (fagspecifik adgang i uddannelseslandet).

Ansøgere optages via kvote 2. Der udregnes generelt ikke en kvotient for adgangsgivende eksaminer fra disse lande.

Type 1, 2 og 3

Ansøgere med adgangsgivende eksaminer, der godkendes som sammenlignelige i niveau med en dansk adgangsgivende eksamen, kan optages via kvote 2.

Det betyder, at type 1-eksaminer typisk vil blive vurderet som sammenlignelige i niveau med en dansk gymnasial eksamen, i nogle tilfælde med en dansk hf-eksamen uden overbygning eller med tillægskrav om to års videregående uddannelse, hvis den udenlandske eksamen vurderes ikke at give samme slutkompetencer som en dansk gymnasial eksamen, som er adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

Eksaminer af type 2 vil typisk blive mødt med krav om supplering i engelsk og matematik, hvis uddannelsen ikke indeholder disse fag, mens type 3-eksaminer typisk ikke vil blive vurderet som sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne.

Ansøgere med adgangsgivende eksaminer, som i uddannelseslandet alene giver adgang til et afgrænset uddannelsesområde, og som kan godkendes som sammenlignelige med en dansk adgangsgivende eksamen, giver i Danmark alene adgang til de tilsvarende uddannelsesområder (fagrelevant adgang).

I nogle tilfælde stilles krav om et til to års videregående uddannelse (higher education) i kombination med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, for at adgangsgrundlaget vurderes som sammenligneligt med en dansk adgangsgivende eksamen.

Den adgangsgivende eksamen skal opfylde kravet om matematik på C-niveau og engelsk på B-niveau. Institutionen kan stille specifikke adgangskrav i henhold til adgangsbekendtgørelserne.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024