Optagelse på erhvervsuddannelser

Disse sider er henvendt til erhvervsskoler, der behandler ansøgninger om optagelse på grundlag af udenlandske eksaminer.

Siderne herunder er en hjælp til at afgøre, om ansøgere med udenlandsk skolebaggrund opfylder adgangskravene med hensyn til uddannelsesniveau, karakterer og danskkundskaber.

 

Hotline

Skolerne kan kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når informationerne her på hjemmesiden ikke er tilstrækkelige til at afgøre, om en ansøger opfylder de generelle adgangskrav eller de specifikke prøvekrav på 2,0. Vi kan ikke foretage vurderinger af enkelte fag, men kan ofte hjælpe med oplysninger om uddannelsessystemet, f.eks. om påbegyndelse af fag i grundskolen og omfang af undervisning osv.

Se, hvordan I kontakter Hotline

 

Læs om:

 

Senest opdateret 21. juli 2020