Gå til indhold

Vurdering af udenlandske uddannelsers niveau

Erhvervsskolen kan bede styrelsen foretage en vurdering, hvis skolen er i tvivl om niveauet af den udenlandske uddannelse eller har brug for viden om den udenlandske uddannelse i forbindelse med en afgørelse om eventuel merit.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer afsluttede udenlandske uddannelser på alle uddannelsestrin.

En niveauvurdering er en kort udtalelse, der oplyser, hvilket niveau og så vidt muligt hvilket fagligt område den udenlandske uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem.

F.eks. kan styrelsen vurdere, om en udenlandske eksamen er sammenlignelig i niveau med en dansk grundskoleeksamen.

Vurderingerne foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Ifølge lovens § 3 skal styrelsens vurderinger lægges til grund for en offentligt anerkendt uddannelsesinstitutions afgørelse om optagelse. Når det gælder en afgørelse om at lade en persons udenlandske uddannelseskvalifikationer erstatte dele af en uddannelse, er vurderingen kun vejledende.

Skolen kan få en vurdering via styrelsens hotline for uddannelsesinstitutioner:


Udenlandske grundskoleeksaminer

En udenlandsk grundskoleeksamen er ikke altid på niveau med en dansk grundskoleeksamen. Det gælder for eksempel, hvis grundskoleuddannelsen kun omfatter 8 års skoleuddannelse, eller hvis styrelsen vurderer, at en 9-årig grundskoleuddannelse kun svarer i niveau til 8 års skoleuddannelse i Danmark.  

I nogle tilfælde skal en ansøger med en udenlandsk grundskoleeksamen således have bestået eller gennemført et eller flere år på det efterfølgende uddannelsesniveau, for at ansøgerens eksamen svarer i niveau til en dansk grundskoleeksamen.


Information om skolesystemer og tidligere vurderinger

Erhvervsskolerne kan orientere sig om styrelsens vurderinger af udenlandske uddannelser og om udenlandske skolesystemer ved opslag her på hjemmesiden:


Se også:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. oktober 2020