Gå til indhold

Dansksproglige krav

Sådan håndteres kravet om, at ansøgere skal kunne tilstrækkeligt dansk.

Det er et krav, at en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag kan tilstrækkeligt dansk til at kunne gennemføre en dansksproget uddannelse.

Hvis ansøgeren har dokumentation for sin udenlandske uddannelse, vurderer erhvervsskolen, om ansøgeren kan tilstrækkeligt dansk.

Hvis ansøgeren ikke har medbragt dokumentation for sine udenlandske kvalifikationer, er der derimod krav om, at der er aflagt en danskprøve, som er indplaceret på minimum det danske kompetenceniveau G eller højere: Forberedende Voksenundervisning (FVU) trin 4, Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU), Danskuddannelse 3 eller Studieprøven.


Se også:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. april 2019