Gå til indhold

Udenlandske karakterskalaer

Hjælp til fortolkning af udenlandske karakterer

Eksamenshåndbogen indeholder oplysninger om udenlandske karakterskalaer inden for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Se fanebladet Karakterer under de enkelte lande:

Som regel er karakterskalaen for ungdomsuddannelserne og grundskolen den samme, og erhvervsskolerne kan i disse tilfælde benytte oplysningerne om laveste beståkarakter for karakterskalaen for ungdomsuddannelsen i et land for at kunne afgøre, om en ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag opfylder 2,0-kravet.

Der vil blive offentliggjort skalaer for grundskolen i relevante lande, i takt med at styrelsen bliver gjort bekendt med behovet.

En ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag har imidlertid ofte foruden sin grundskoleeksamen en efterfølgende eksamen, som vil kunne benyttes til at vurdere, om prøvekravet på 2,0 er opfyldt, og kun hvis denne eksamen ikke opfylder dette krav, vil det være nødvendigt også at se på prøver i grundskoleeksamenen. 


Se også:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. april 2019