Gå til indhold

Gymnasial eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen

Her kan du læse om den gymnasiale eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen.

Artiklerne på de følgende sider beskriver, hvordan denne eksamen giver adgang til videregående uddannelse i Danmark. Artiklerne beskriver både Valggymnasiet, hvor eleverne afsluttede de sidste eksaminer i 2010 (enkelte eksaminer kan dog blive aflagt i de efterfølgende år), og Profilgymnasiet, som begyndte i 2008, og hvor eleverne aflagde de første eksaminer i 2011.

Et indstik på dansk til de tyske eksamensbeviser for elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen formidler fra sommeren 2015 de faglige kvalifikationer og et omregnet dansk karaktergennemsnit, når de søger om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Indstikket er udarbejdet af de to skoler, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Skoleforeningen i fællesskab i henhold til aftalen maj 2015 mellem parterne.

Også afgangselever fra 2012, 2013 og 2014 vil kunne få et sådant indstik på dansk til deres tyske eksamensbevis. Eleverne skal henvende sig på deres skole for at få udarbejdet et gældende indstik.

Hvor der foreligger et indstik udarbejdet efter ovennævnte aftale, benyt da dette til vurdering af fagniveau, omregning af gennemsnit og omregning af enkeltkarakterer. For øvrige elever anvendes informationerne i nedenstående artikler:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. marts 2021