Gå til indhold

Udregning af enkeltkarakterer for Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen

Læs her, hvordan man beregner og omregner tyske enkeltkarakterer.

Udregningsmetode for karakterkrav/enkeltkarakterer

Det tyske eksamensbevis indeholder ingen beregning af enkeltkarakterer. Den samlede tyske karakter i et fag beregnes på baggrund af halvårsresultaterne samt eventuelle eksamensresultater opnået efter den tyske karakterskala. Udregningsmetoden fremgår af aftalen fra maj 2015 med supplement fra juni 2016.

Aftalen maj 2015

Den samlede tyske karakter i et fag beregnes som et simpelt gennemsnit af de fire halvårskarakterer (((a+b+c+d)/4) + eksamensresultatet) divideret med 2.

Hvor faget ikke er eksamensfag, benyttes der alene de fire halvårskarakterer (a+b+c+d)/4.

Fagets samlede pointtal rundes ned til en heltallig pointværdi. Faget og det underviste niveau betragtes som bestået, hvis den heltallige pointværdi er mindst 5 point ved fag afsluttet efter det 12. og 13. år og 4 point ved fag afsluttet efter det 11. år. Den heltallige tyske pointværdi omregnes efter afrunding til en dansk enkeltkarakter.

Supplement juni 2016

1) Hvis eleven ikke har været til eksamen i et fag, beregnes resultatet i faget alene som gennemsnittet af de fire halvårspointtal ((a+b+c+d)/4).

2) Hvis eleven har været til eksamen i et fag, skelnes der mellem, om eleven har været til eksamen både mundtligt og skriftligt, eller kun én af delene:

a. Hvis eleven har været til både mundtlig og skriftlig eksamen, foretages beregningen således:
Under overskriften ”Gesamtergebnis” på det tyske eksamensbevis er et fags eksamenspointtal angivet efter en vægtning med enten 4 (hvis der er anført 5 eksamensfag) eller 5 (hvis der er anført 4 eksamensfag). Dette eksamenspointtal divideres med vægten, enten 4 eller 5, hvorved der fremkommer et uvægtet eksamenspointtal.

b. Hvis eleven kun har været til enten skriftlig eller mundtlig eksamen i faget, men ikke begge dele, er resultatet identisk med det pointtal, der allerede står under hhv. ”schriftlich” eller ”mündlich”. Dette pointtal er at betragte som et uvægtet pointtal.

Uanset om eleven har været til én eller to eksamener i faget, beregner man et gennemsnit af de fire halvårspointtal ((a+b+c+d)/4) og lægger det uvægtede eksamenspointtal til. Summen divideres med 2. Resultatet er dermed det opnåede pointtal i faget.

I alle tilfælde sker en eventuel afrunding ved at nedrunde resultatet til et helt pointtal. Faget og det underviste niveau er bestået, hvis pointværdien (helt tal) er mindst 5 point ved fag afsluttet efter det 12. og 13. skoleår og 4 point ved fag afsluttet efter det 11. skoleår.


Omregnede enkeltkarakterer

De omregnede enkeltkarakterer fremgår af indstikket for de elever, som har fået udstedt et indstik i henhold til aftalen.

Omregningsskala til brug for omregning af enkeltkarakterer (til 7-trinsskalaen)

Tyskland 16-trins-skalaDanmark 7-trins-skala
1 (15 punkte) 12
1 (14 punkte) 12
1 (13 punkte) 12
2 (12 punkte) 10
2 (11 punkte) 10
2 (10 punkte) 7
3 (9 punkte) 7
3 (8 punkte) 4
3 (7 punkte) 4
4 (6 punkte) 02
4 (5 punkte) 02
4 (4 punkte) 00
5 (3 punkte) 00
5 (2 punkte) 00
5 (1 punkte) -3
6 (0 punkte) -3
Senest opdateret 22. juli 2016