Gå til indhold

Fagniveauer - Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen

Læs om vurdering af fagniveauer fra Valggymnasiet og fra Profilgymnasiet.

Vurdering af fagniveau - Valggymnasiet

Vurderingerne er udarbejdet af Undervisningsministeriets gymnasieafdeling, marts og maj 2007 samt juli 2008.

Dansk fagDansk niveauKrav til Duborg-skolen
Alle fag A-niveau Linjefag (Leistungskurse). Alle fag i fagrækken kan tages som linjefag, undtagen religion og latin.
Dansk A-niveau Linjefag (Leistungskurse)*

Obligatorisk niveau (Grundkurse) (afsluttes ved Duborg-Skolen altid efter det 13. skoleår)*

Tysk A-niveau Linjefag

Obligatorisk niveau (afsluttes ved Duborg-Skolen altid efter det 13. skoleår)

Matematik B-niveau Obligatorisk niveau (13. år)

Obligatorisk niveau (12. år)

Frem til 2000 kunne eleverne afslutte matematik efter 12. klasse. Fra 2001 afsluttes matematik altid efter 13. klasse.

Fysik, kemi og biologi B-niveau Obligatorisk niveau (12. eller 13. år)
Kemi og biologi C-niveau 10. klasse
Engelsk B-niveau Obligatorisk niveau efter 13. år
Engelsk C-niveau Obligatorisk niveau efter 12. år
Idræt C-niveau Obligatorisk niveau efter 13. år
Øvrige fag B-niveau Obligatorisk niveau efter 13. år
Øvrige fag C-niveau Obligatorisk niveau efter 12. år
Fransk og Latin C-niveau Obligatorisk niveau efter 11. klasse

* Undervisning i dansk sker på Duborg-Skolen som modersmålsundervisning i dansk. Eleverne har desuden gået i dansk skole siden børnehaveklassen med dansksprogede lærere og dansksprogede lærebøger.


Vurdering af fagniveau - Profilgymnasiet

Vurderingen er udarbejdet af Undervisningsministeriets gymnasieafdeling, november 2010.

Dansk fagbetegnelseDansk niveauKrav til Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen

Tysk og matematik

A-niveau

Kernefag med timetallet 3+4+4

Dansk*

A-niveau

Eksamensår: 2011-2012:

I den sproglige profil er faget profilfag med timetallet 4+4+4

I de øvrige profiler: Obligatorisk med timetallet 4+4+4

Fra og med 2013:

Dansk er kernefag med timetallet 4+4+4

Engelsk

A-niveau

2011-2012: Kernefag med timetallet 3+4+4

Fra og med 2013: Faget er obligatorisk med timetallet 3+4+4.

Engelsk

B-niveau

Timetallet 3+4+0

Fysik, historie, musik og idræt, samt ved eksamen 2011-12: samfundsfag, og i 2011: kemi

(Andre fag kan forekomme fremover)

A-niveau

Profilfag med timetallet 3+4+4

Fransk og Latin

A-niveau

Som fortsættersprog på sproglig profil med timetallet 3+4+4

Fransk, Spansk og Latin

A-niveau

Som begyndersprog efter 13 år (kun sproglig profil) med timetallet 4+4+4

Geografi

C-niveau

Med timetal fra 10. klasse + 2 timer i 11. årgang

Musik og kunst

2011 og 2012: samfundsfag

C-niveau

Obligatorisk niveau efter 12. år med timetallet 2+2+0

Idræt

C-niveau

Obligatorisk niveau efter 13. år med timetallet 2+2+2

Religion og filosofi

C-niveau

2011-2012, med timetallet 2+0+2

Kemi, fysik og biologi

C-niveau

2011-2012, med timetal fra 10. klasse + 2 timer i 11. årgang

Øvrige fag, - herunder også fysik, kemi, musik, kunst, samfundsfag, historie, geografi, religion og filosofi, med timetal der ikke er nævnt ovenfor

B-niveau

Obligatorisk niveau efter 13. årgang med timetallet 2+2+2

I 2011-2012 forekommer også timetallet 3+2+2 på visse profiler i historie, samfundsfag, geografi, fysik, kemi og biologi.

* Undervisning i dansk sker på Duborg-Skolen og A. P. Møller-Skolen som modersmålsundervisning i dansk. Eleverne har desuden gået i dansk skole siden børnehaveklassen med dansksprogede lærere og dansksprogede lærebøger.

Fagniveau fremgår af det indstik, som er udarbejdet i henhold til aftalen indgået i maj 2015 mellem Duborg-Skolen, A.P. Møller-Skolen, Skoleforeningen i Sydslesvig, Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Indstikket er udarbejdet i tillæg til Zeugnis der Abitur for elever, som har afsluttet deres eksamen i skoleåret 2014/2015, samt kan udarbejdes til elever, der har afsluttet deres eksamen i skoleåret 2011/12, 2012/13 og 2013/14 fra de to skoler. Eleverne skal henvende sig på deres skole for at få udarbejdet et gældende indstik.

Niveau for engelsk og matematik i en Fachhochschulreife

Afgangselever, som afslutter deres uddannelse efter 12. skoleår med en Fachhochschulreife (schulischer Teil), afslutter fagene matematik og engelsk på dansk B-niveau, jf. at de to fag afsluttes efter 13. skoleår på dansk A-niveau.

Senest opdateret 25. februar 2019