Gå til indhold

Eksamen - Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen

Læs om eksamenens status, indholds- og beståkrav m.v.

Status

Gymnasial eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen er adgangsgivende til videregående uddannelse i henhold til adgangsbekendtgørelserne for videregående uddannelser.

Det endelige eksamensresultat omregnes til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk gymnasial eksamen i kvote 1 og 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle fagspecifikke krav.


Normeret længde

3 år


Indholds- og beståkrav for valggymnasiet – til og med eksamen 2010

Enkelte eksaminer efter denne ordning kan dog ses i 2011 eller senere år.

Eksamen baserer sig på tre områder:

 1. Halvårsresultaterne fra fag på obligatorisk niveau (Grundkurse) i 3. – 6. halvår

 2. Halvårsresultaterne i de to højniveaufag (Leistungskurse) i 3.-6. halvår

 3. Eksamensresultaterne i 4 prøvefag.

Der skal være en samlet pointsum på 280 ud af 840 for, at eksamenen er bestået.


Indholds- og beståkrav for profilgymnasiet – fra og med eksamen 2011

Eksamensregler efter regelsæt i Slesvig-Holsten for 2007 (OAPVO 2007) (2011 og 2012):

Eksamen baserer sig på 2 områder:

 1. Halvårsresultaterne fra fagene i 3. – 6. halvår

 2. Eksamensresultaterne i 5 prøvefag.

Der er følgende beståkrav for halvårsresultaterne:

 • Der skal medregnes 40 halvårsresultater.

 • Der skal opnås mindst 200 point og højst 600.

 • Der må højst medregnes 8 karakterer under 5 point.

 • Højst 4 karakterer under 5 point må forekomme i ét fagområde.

 • Karakteren 0 point må ikke medregnes (men den må godt forekomme).

Der er følgende beståkrav for eksamensresultaterne:

Summen af resultaterne i de 5 prøvefag ganges med 4 og skal give mindst 100 point og maks. 300 point. I mindst 3 prøvefag skal der være givet 5 point. I fag med både mundtlig og skriftlig eksamen tæller det skriftlige resultat dobbelt og det mundtlige resultat enkelt.

Eksamen er ikke bestået, hvis en elev ikke får de mindst krævede pointtal i henholdsvis halvårsresultaterne og eksamensresultaterne. Den samlede pointsum fra halvårsresultaterne og eksamensresultaterne skal desuden give mindst 300 point.

Gennemsnitskarakteren G beregnes ud fra det samlede pointsum P. 300 point giver karakteren 4,0, 301 point giver karakteren 3,9, og fra 823 point giver det karakteren 1,0.

Eksamensregler efter regelsæt i Slesvig-Holsten for 2010 (OAPVO 2010) (fra 2013):

Eksamen baserer sig på 2 områder:

 1. Halvårsresultaterne fra fagene i 3. – 6. halvår.

 2. Eksamensresultaterne i 4 eller 5 prøvefag.

Der er følgende beståkrav:

 • Der skal medregnes 36 halvårsresultater.

 • Summen af de medregnede halvårskarakterer deles med 36 og ganges med 40. Resultatet skal give mindst 200 point og maks. 600 point.

 • Der må højest medregnes 7 karakterer under 5 point.

 • Karakteren 0 point må ikke medregnes (men den må godt forekomme).

Eleven har valget mellem 4 eller 5 prøvefag: Summen af resultaterne skal ved 5 prøver ganges med 4 og give mindst 100 point og højst 300 point. Ved 4 prøver ganges summen med 5, og resultatet skal ligeledes give mindst 100 point og højst 300 point.

I skriftlige eksamensfag (P1, P2 og P3) kan eleven vælge også at gå til mundtlig eksamen. Da tæller det skriftlige resultat dobbelt og det mundtlige enkelt.

Eksamen er ikke bestået, hvis en elev ikke får de mindst krævede pointtal i henholdsvis halvårsresultaterne og eksamensresultaterne. Den samlede pointsum fra halvårsresultaterne og eksamensresultaterne skal desuden give mindst 300 point.

Gennemsnitskarakteren G beregnes ud fra det samlede pointsum P. 300 point giver karakteren 4,0, 301 point giver karakteren 3,9, og fra 823 point giver det karakteren 1,0.


Dokumentationskrav

 • Zeugnis der Abiturprüfung.
 • Dansk indstik til eksamenbevis udarbejdet efter skabelon aftalt mellem Duborg-Skolen, A.P. Møller-Skolen, Skoleforeningen i Sydslesvig samt Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark.

Indstikket udarbejdes i tillæg til Zeugnis der Abiturprüfung for elever, der har afsluttet deres eksamen i skoleåret 2014/2015 og fremadrettet. Elever, der har afsluttet deres eksamen i skoleåret 2011/12, 2012/13 og 2013/14, kan have fået udstedt dette indstik på dansk i tillæg til Zeugnis der Abiturprüfung.

Det nævnte indstik udstedes ikke til elever, som har afsluttet deres eksamen i skoleåret 2010/2011 eller tidligere.

Skabelon til indstik er en del af aftalen mellem de nævnte parter:Senest opdateret 19. juni 2015