Gå til indhold

Uddannelsen - Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen

Læs om uddannelsen i henholdsvis Valggymnasiet og fra Profilgymnasiet.

Den gymnasiale eksamen ved Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen anerkendes både i Tyskland og Danmark. Eksamen er 3-årig med et 1-årigt indføringsår (11. klasse) og en 2-årig såkaldt kvalifikationsfase (12. til 13. klasse).


Valggymnasiet

Den gymnasiale eksamen fra Duborg-Skolen er til og med studiestart 2007/08 opbygget efter den slesvig-holstenske valggymnasieordning med:

 • 2 højniveaufag (Leistungskurse) med 5-5-timer i to år i 12. og 13. klasse (forudgående undervisning 2 eller 3 timer i 11. årgang) og

 • en række fag på obligatorisk niveau (Grundkurse) med 2 eller 3 ugentlige timer i samme eller i eventuelt kortere tidsrum.

Eleven har fag fra 3 fagområder:

 1. Fagområde 1: dansk, tysk, engelsk, fransk, latin, kunst og musik

 2. Fagområde 2: historie, geografi, samfundsfag/økonomi

 3. Fagområde 3: matematik, fysik, kemi, (informatik).

Religion, filosofi og idræt hører ikke til de tre fagområder.
Elevens eksamensfag er de to højniveaufag samt to af fagene på obligatorisk niveau. Fagene dansk og tysk læses på modersmålsniveau.

Der er 4 prøvefag. Tysk eller dansk skal være blandt prøvefagene, hvis ikke dette kolliderer med, at alle 3 fagområder skal være repræsenteret blandt prøvefagene. For eksempel skal elever med højniveaufagene (Leistungskurse) engelsk og fransk ikke op i dansk eller tysk.


Profilgymnasiet

Duborg-Skolen og A. P. Møller-Skolen tilrettelægger med studiestart fra sommeren 2008 undervisningen som et profilgymnasium. Forordning 2007 om den gymnasiale overbygning og eksamen, OAPVO, i Slesvig-Holstein gælder for elever, som afslutter deres eksamen i 2011 og 2012. 2010-forordningen gælder for elever, som afslutter deres eksamen i 2013 og frem.

Forordning (OAPVO) 2007

Skolerne tilbyder 5 profiler med 34 ugentlige timer pr. år (dog 36 timer i 11. årg. på idrætsprofilen):

 1. En sproglig profil (profilfag dansk)

 2. En naturvidenskabelig profil (profilfag fysik)

 3. En samfundsfaglig profil (profilfag historie)

 4. En musisk-æstetisk profil (profilfag musik)

 5. En idrætsprofil (profilfag idræt).

Hvis der i profilen oprettes mere end én klasse, kan den oprettes med et andet profilfag inden for samme fagområde.

Profiluafhængige fag:

Faget dansk undervises med 4 timer om ugen i alle år. Dansk er desuden profilfaget i den sproglige linje. Kernefagene tysk, matematik og engelsk undervises på højniveau med samme timetal (3+4+4 timer pr. uge) i alle profiler.

Profilafhængige fag:

 • Sproglig profil: Dansk undervises som profilfag, fransk eller latin er valgfag (3+4+4 timer om ugen), øvrige fag er historie, samfundsfag, kemi, biologi, musik eller kunst, religion eller filosofi og idræt, (2+2+2 timer om ugen), geografi og fysik (2 timer om ugen i 11. årgang).

 • Naturvidenskabelig profil: Fysik undervises som profilfag (3+4+4 timer om ugen), øvrige fag er kemi og biologi (3+2+2 timer om ugen), samfundsfag (2+2 timer om ugen i 11. og 12. årgang), historie, geografi, musik eller kunst, og idræt (2+2+2 timer om ugen), religion eller filosofi (2+0+2 timer om ugen). (I 2011 og 2012 har kemi og fysik byttet roller i en ekstra profil på Duborg-Skolen).

 • Samfundsfaglig profil: Historie undervises som profilfag (3+4+4 timer om ugen), øvrige fag er samfundsfag, geografi, kemi og biologi (3+2+2 timer om ugen), fysik (2 timer om ugen i 11. årgang), musik eller kunst, religion eller filosofi og idræt (2+2+2 timer om ugen). (I 2011 og 2012 har historie og samfundsfag byttet roller i en ekstra profil på Duborg-Skolen).

 • Musisk-æstetisk profil: Musik undervises som profilfag (3+4+4 timer om ugen), øvrige fag er historie, geografi, fysik, kemi, kunst og idræt (2+2+2 timer om ugen), biologi (2 timer om ugen i 11. klasse), samfundsfag (2 timer om ugen i 11. og 12. årgang), religion eller filosofi (2+0+2 timer om ugen).

 • Idrætsprofil: Idræt undervises som profilfag (3+4+4 timer om ugen), øvrige fag er idrætsteori, historie, samfundsfag og musik eller kunst (2+2+2 timer om ugen), fysik og biologi (3+2+2 timer om ugen), kemi (2 timer om ugen i 11. årgang), geografi (2 timer om ugen i 11. og 12. årgang), og religion eller filosofi (2+0+2 timer om ugen).

Eksamen

Fagene er inddelt i 3 fagområder:

 1. Fagområde 1: Sprog, kunst og musik.

 2. Fagområde 2: Historie, geografi, samfundsfag, religion og filosofi.

 3. Fagområde 3: Matematik og naturvidenskaberne.

Faget idræt hører ikke til et fagområde.

Alle elever har 5 prøvefag, og alle 3 fagområder skal være repræsenteret i de 5 prøvefag: skriftlige prøver i 2 af de 3 kernefag (tysk, engelsk, matematik) med centralt stillede opgaver, skriftlig prøve i det profilgivende fag med decentrale opgaver, en mundtlig prøve i et fjerde fag og en prøve i et femte fag, hvor prøven er enten skriftlig, en præsentationsprøve eller en "Besondere Lernleistung".

En "Besondere Lernleistung" er en individuel præstation, der strækker sig over 2 halvår. Den skal dokumenteres skriftligt og mundtligt. Det 4. og 5. prøvefag kan ikke være det fravalgte kernefag.

Forordning (OAPVO) 2010

Der henvises til oversigten i skabelon til indstik, som udstedes i tillæg til det tyske eksamensbevis for elever, som har afsluttet deres eksamen skoleåret 2014/15, og som kan udstedes til elever, som har afsluttet deres eksamen skoleåret 2011/12, 2012/13 og 2013/14.

Eksamen

Fagene er inddelt i 3 fagomåder:

 1. Fagområde 1: Sprog, kunst og musik.

 2. Fagområde 2: Historie, geografi, samfundsfag, religion og filosofi.

 3. Fagområde 3: Matematik og naturvidenskaberne.

Faget idræt hører ikke til et fagområde.

Eleven vælger 4 eller 5 prøvefag.

Alle 3 fagområder skal være repræsenteret i de 4 eller 5 prøvefag: skriftlige prøver i 2 af de 3 kernefag (dansk, tysk, matematik) med centralt stillede opgaver, skriftlig prøve i det profilgivende fag med decentrale opgaver. Hvis der vælges 4 prøvefag, vælger eleven selv prøveform i det 4. prøvefag: Enten en mundtlig prøve eller en præsentationseksamen. Hvis der vælges 5 prøvefag, vælger eleven i det 4. og 5. prøvefag selv prøveform, hhv. mundtlig prøve eller præsentationseksamen, og mundtlig prøve eller "Besondere Lernleistung”.

En "Besondere Lernleistung" er en individuel præstation, der strækker sig over to halvår. Den skal dokumenteres skriftligt og mundtligt. Den kan også indgå som et halvårsresultat.

Senest opdateret 19. juni 2015