Gå til indhold

EU's rumprogram

EU’s rumprogram skal fastholde EU’s rolle som global leder og stimulere europæisk forskning, innovation, teknologiudvikling og vækst. Programmet består af følgende fem programkomponenter.

 

Copernicus

Copernicus programmet udgør Europas flagskib og hidtil største satsning inden for jordobservation. Copernicus er et operationelt program med det særlige sigte at sikre en langsigtet, koordineret indsamling af forskellige typer jordobservationsdata, med det overordnede formål at bidrage til en forbedret forvaltning af jordens miljø, at øge forståelsen af effekterne af klimaændringer og at øge civil sikkerhed og beredskab. 

Copernicus øger netop nu mængden, kvaliteten og leveringstiden af frit tilgængelige data om jorden. De mange nye data kommer både fra avancerede satellitter og utallige målestationer til lands, til vands og i luften. 

Programmet administreres af EU-Kommissionen, mens den teknologiske udvikling foregår i samarbejde med hovedsagelig ESA. 

Galileo

Galileo er EU’s eget globale satellitnavigationssystem i lighed med det amerikanske GPS. Galileo leverer data om position, navigation og timing (PNT) med en nøjagtighed og pålidelighed, der p.t. overgår andre globale satellitnavigationssystemer, og som kan anvendes til en lang række formål.

Foruden de navigationsapplikationer, som vi dagligt bruger på vores smartphones til at finde vej i bybilledet, benyttes Galileodata også i f.eks. autonome systemer, til redningsaktioner, til luft- sø- og landtransport og til tidsstempling af eksempelvis finansielle transaktioner.

Når Galileo er færdigudviklet, og når den fulde konstellation på 30 satellitter, vil det give forskere, virksomheder og myndigheder adgang til mere præcise tids- og positioneringsdata end hidtil, samt udbyde en lang række forskellige tjenester, som kan akkommodere forskellige brugeres behov. F.eks. vil Galileos High Accuracy Service kunne give gratis navigationsdata med mindst 20 cm nøjagtighed globalt. Galileo-satellitterne udvikles af ESA for EU.

Hvis du vil vide mere om Copernicus og Galileo, herunder om hvordan du får adgang til data eller om de forskellige udvalg, der findes i EU, så kontakt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS)

EGNOS er Europas regionale satellitbaserede augmentationssystem. EGNOS bruges til at forbedre nøjagtigheden af GPS og er derfor særligt egnet til brug i situationer, hvor sikkerhed er kritisk, som f.eks. i forbindelse med maritim navigation gennem smalle kanaler, flylandinger mv. EGNOS kan altså ses som et supplement til GPS, snarere end sin egen selvstændige tjeneste. EGNOS opererer på nuværende tidspunkt i sin anden version, som udelukkende er kompatibel med det amerikanske GPS system. EGNOS version 3, som er under udvikling, vil foruden at sikre bedre dækning af Europas yderregioner også kunne understøtte Galileosignaler.

GOVSATCOM

GOVSATCOM (Governmental Satellite Communication) er et initiativ under udvikling. Formålet er at levere sikker og omkostningseffektiv satellitkommunikation til EU-agenturer og nationale myndigheder, der varetager sikkerhedskritiske funktioner. GOVSATCOM har i udgangspunktet ikke egen satellitinfrastruktur men vil trække på EU-medlemsstaternes eksisterende satellitkommunikationskapacitet. GOVSATCOM skal kunne stille satellitkommunikationskapacitet til rådighed i krisesituationer eller når andre kommunikationskanaler svigter som følge af overbelastning eller katastrofer.

Space Situational Awareness

Space Situational Awareness dækker som begreb over de naturlige forhold eller utilsigtede hændelser i rummet, der udgør en risiko for menneskelig aktivitet i rummet eller for vores infrastruktur på jorden. Det omfatter rumvejr og overvågning og sporing af satellitter, rumaffald og asteroider, der kommer tæt på jorden. I EU’s rumprogram er det altovervejende fokus på overvågning og sporing af satellitter og rumaffald, såkaldt Space Surveillance and Tracking (SST).

EU etablerede i 2014 et SST konsortium bestående af EU-medlemsstater med nationale teleskoper og radarer. Konsortiet overvåger og spore rumgenstande for f.eks. at varsle satellitoperatører. Netværket skal styrke europæiske strategisk autonomi og bidrage til bæredygtig anvendelse af kredsløbene omkring jorden. Fra 2023 vil SST-konsortiet skifte navn til SST-partnerskabet og flere EU-medlemslande forventes at deltage.

 

Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA)

EUSPA skal levere sikre satellitnavigationstjenester, fremme brugen og kommercialiseringen af Galileo, EGNOS og Copernicsdata og –tjenester samt koordinere de brugerrelaterede aspekter af det kommende GOVSATCOM. EUSPA er desuden ansvarlig for den operationelle sikkerhed i Galileo og EGNOS og for sikkerhedsgodkendelsen af alle komponenter i EU’s rumprogram. Herudover har EUSPA også til opgave at udbyde Horizon-midler til brug af data fra Copernicus og Galileo.

  Kontakt

  Anders Møller Holmegaard
  Chefkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 84 26
  Email: and@ufm.dk
  Anne Birgitte Klitgaard
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 82 42
  Email: ak@ufm.dk
  Christian Agger Autzen
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 95 27
  Email: cagg@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 31. januar 2023