Gå til indhold

Det Tværministerielle Rumudvalg

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for koordinering af Danmarks rumaktiviteter og samarbejdet mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder. Koordineringen mellem de danske myndigheder foregår i Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR).

Det Tværministerielle Rumudvalg består af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Transportministeriet, Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (formand).

Udvalget skal arbejde for, at Danmark til fulde udnytter de muligheder, som rumbaseret infrastruktur tilbyder inden for målsætningerne i Danmarks nationale strategi for rummet. Udvalget skal herudover fungere som forum for udveksling af viden om den seneste udvikling, aktiviteter og trends inden for de forskellige ministeriers ansvarsområder, som kan bidrage til en mere effektiv varetagelse af myndighedsopgaver i Danmark.

Myndighedsansvaret for at varetage danske ruminteresser i EU og andre europæiske organisationer er placeret i to ministerier:

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet deler ansvaret for EU’s satellitsystem Galileo. 
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet deler ansvaret for EU’s jordobservationssystem, Copernicus.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet varetager ansvaret for Danmarks engagement i den selvstændige europæiske organisation for meteorologiske satellitter, EUMETSAT.

Det Tværministerielle Rumudvalg kan nedsætte underudvalg for at understøtte den praktiske koordinering på faglige underområder. Der er p.t. nedsat tre underudvalg:

Copernicusudvalget

Målet er at sikre den størst mulige nytteværdi af anvendelsen af Copernicus jordobservationsdata og services for danske brugere af Jordobservationsdata. Udvalget er sammensat af repræsentanter for de myndigheder og brancher, der anvender data fra Copernicus.

Galileoudvalget

Målet er at sikre den størst mulige nytteværdi af anvendelsen af Galileos data/signaler og services for danske brugere. Udvalget er sammensat af repræsentanter for de myndigheder og brancher, der anvender positionerings- og/eller navigationsdata.

Forum for Rumbaseret Innovation og Forskning (FRIF)

FRIF skal diskutere og rådgive om, hvordan brug af rumdata- og rumbaserede løsninger kan udbredes i det danske samfund. Medlemmerne er repræsentanter fra klyngeorganisationer, myndigheder, universiteter, interesseorganisationer, fonde og udviklingsprogrammer.

Kontakt

Anders Møller Holmegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024