Gå til indhold

Nyheder 2024

Her kan du se nyhederne fra 2024
Viser 1-30 af 51 resultater
Banebrydende forskning rykker nærmere innovation

Tre topforskere fra Danmarks Tekniske Universitet har netop modtaget en ekstra pose penge fra Det Europæiske Forskningsråd til at bringe deres forskning tættere på markedet. De har alle fokus på, at deres forskningsresultater skal bane vejen for udvikling af nye miljøvenlige løsninger.

Danmark er igen europæisk mester i innovation

Mens vi begræder, at Danmark er ude af EM i fodbold, kan vi glæde os over, at Danmark igen er europæisk mester i innovation. Ligesom sidste år er Danmark helt i front, hvor Danmark overgår stærke EU-lande som Sverige, Finland og Nederlandene.

Nyt kvalifikationsnævn udpeget

Med en genbeskikket formand og et nyt hold af medlemmer er Kvalifikationsnævnet klar til at behandle meritklager de næste fire år.

Nyt bestyrelsesmedlem til Danmarks Innovationsfond

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget Henrik Østergaard Breitenbauch, dekan ved Forsvarsakademiet, som nyt bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden.

Hent information og data om Erasmus+

Tidligere i år nåede EU-programmet Erasmus+ en milepæl med mere end 15 millioner deltagere i læringsmobilitet siden 1987. Med offentlig adgang til statistik og visuelle fremstillinger af data kan alle interesserede få adgang til faktuel viden om Erasmus+.

Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps giver internationalt udsyn

Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps styrker internationale kompetencer og personlige færdigheder, men fremmer også det internationale miljø på involverede uddannelsesinstitutioner og i organisationer. Det viser to nye nationale rapporter om EU-programmerne og deres effekter.

Iværksættere, innovation og idéer indtager nyt nummer af magasinet EUindblik

Genbrug din insulinpen, udnyt udsving i døgnets elforsyning og lad en flok får gøre dig klogere på kunstige blodårer. Nye idéer og innovation står centralt i Horizon Europe. Læs om forskere, hospitaler, virksomheder og startups i Danmark, der arbejder internationalt med innovation.

Rekordhøjt beløb til at styrke dansk deltagelse i Horizon Europe

Der var rekord mange ansøgninger til puljen EUopSTART ved årets anden ansøgningsfrist. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen uddeler derfor et ekstraordinært højt beløb på ca. 11 mio. kr. til 134 ansøgere fra både offentlige og private organisationer til at forfølge deres ambitioner i Horizon Europe.

Kandidatudvalget offentliggør sin delafrapportering

Som det følger af Kandidatudvalgets kommissorium, har udvalget haft til opgave at udarbejde en delafrapportering, der indeholder foreløbige overvejelser og anbefalinger fra udvalgets arbejde. Delafrapporteringen er nu offentliggjort.

Syvende møde i Kandidatudvalget

Syvende møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 14. maj 2024. Udvalget drøftede blandt andet et første udkast til udvalgets delafrapportering, en ny, midlertidig godkendelsesproces af nye kandidatuddannelser, samt hvordan kommende studerende får mest mulig information om det nye uddannelseslandskab.

45 millioner kroner skal bidrage til et Danmark med stærke digitale kompetencer

De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge Uddannelses- og Forskningsministeriets to puljer fra regeringens digitaliseringsstrategi. I alt 45 millioner kroner er i spil, og de skal gå til et digitalt løft på de videregående uddannelser og til at efteruddanne og fastholde it-specialister.

Udvid dit internationale netværk og din karriere via COST

Ønsker du som forsker eller innovatør at udvide dit internationale netværk? Så kan du nu søge om optagelse i et af de 60 nye internationale netværk. Netværkene bliver finansieret af organisationen COST, og de skal bane vejen for ny viden om f.eks. klimaforandringer og kunstig intelligens.

Nordplus støtter 347 nye uddannelsesprojekter

94 millioner kroner styrker uddannelsessamarbejdet i Norden og Baltikum. Det sker i kraft af uddannelsesprogrammet Nordplus, der henvender sig til alle uddannelsessektorer og organisationer og institutioner, der er involveret i læring og uddannelse.

Fokus på øget forskningssamarbejde mellem Japan og Danmark

En delegation fra Japans ministerium for uddannelse, kultur, sport, forskning og teknologi samt tilhørende styrelser og forskningsfinansierende organisationer besøger i disse dage Danmark. Besøget skal især bidrage til at styrke samarbejdet inden for kvanteforskning, materiale- og sundhedsvidenskab.

Nyt strategisk datapartnerskab om forskning og innovation

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Statistik har etableret et nyt strategisk partnerskab om at indsamle data på forsknings- og innovationsområdet. Principaftalen for partnerskabet blev i dag underskrevet af rigsstatistiker Birgitte Anker og departementschef Hanne Meldgaard.

Deltag i debatten om fremtidens teknologier i danske virksomheder

Offentligheden får i den kommende måned mulighed for at påvirke, hvad GTS-institutterne i de kommende år skal forske i, og hvordan GTS-institutterne skal bruge statslige midler til at udvikle og sprede ny teknologi til danske virksomheder. Alle interessenter er velkomne til at deltage i debatten.

Sjette møde i Kandidatudvalget

Sjette møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 2. april 2024. Udvalget drøftede blandt andet rammerne for de nye uddannelsestyper og det forventede indhold i udvalgets delafrapportering.

Udmøntning af sektordimensionering på universiteterne

Med universitetsreformen fra juni 2023 blev det besluttet, at de akademiske bacheloruddannelser skal dimensioneres for at skabe en bedre balance i optaget til de videregående uddannelser. Nu er udmøntningen på plads for perioden 2025-2029.

Danske organisationer får 200 millioner kroner til nye europæiske ph.d.-programmer

Bioelektroniske værktøjer til kræftscreening, interaktion mellem lys og stof og autonom drift af vindkraftværker er et udpluk af de ph.d.-programmer, som danske organisationer får 200 millioner kroner fra EU til at oprette. De nye ph.d.-programmer krydser ikke kun faggrænser, men også landegrænser.

Forskningens Døgn 2024 åbner: Musikken møder kunstig intelligens

Hvad sker der i musikkens møde med kunstig intelligens? Det kan du blive klogere på ved et stort offentligt arrangement, der er startskuddet på videnskabsfestivalen Forskningens Døgn. Prøv f.eks. selv at samarbejde med AI ved at levere ord til et musikalsk værk.

Handlinger tilknyttet webside