Gå til indhold

Nyheder 2024

Her kan du se nyhederne fra 2024
Viser 1-23 af 23 resultater
Forskningens Døgn 2024 åbner: Musikken møder kunstig intelligens

Hvad sker der i musikkens møde med kunstig intelligens? Det kan du blive klogere på ved et stort offentligt arrangement, der er startskuddet på viden-skabsfestivalen Forskningens Døgn. Prøv f.eks. selv at samarbejde med AI ved at levere ord til et musikalsk værk.

Strategisk retning for EU’s forsknings- og innovationsprogram med et grønt twist

EU har netop offentliggjort en ambitiøs strategisk plan for Horizon Europe for at styrke forskning og innovation de kommende år med fokus på bl.a. grøn omstilling og digitalisering. Den strategiske plan sætter retningen for Horizon Europe og løfter sløret for EU’s prioriteter i årene 2025-27.

Glæd dig til Forskningens Døgn - et fantastisk festivalprogram er nu klart

Debat om jordøkologi i Aarhus, krokodille-dissekering på Amager og science slam i Aalborg. Det er nogle af de oplevelser, du kan få i uge 17, hvor biblioteker, museer, hospitaler, foreninger og uddannelses- og forskningsinstitutioner er klar med en lang række events som en del af Forskningens Døgn.

Femte møde i Kandidatudvalget

Femte møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 28. februar 2024. Udvalget drøftede tværgående hensyn for fremtidens kandidatlandskab, håndteringen af de gymnasierettede uddannelser og en offentliggørelsesplan for Kandidatudvalget.

Andreas er vendt hjem til Jorden

Tirsdag den 12. marts 2024 vendte Andreas og hans astronaut-kollegaer hjem til jordens overflade efter næsten 200 dage i rummet. Andreas nåede at gennemføre en lang række danske og internationale videnskabelige eksperimenter, være pilot på Dragon-fartøjet og kommandør på rumstationen.

Så lød startskuddet til nye GTS-resultatkontrakter for 2025-2028

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder forslag fra godkendte teknologiske serviceinstitutter til indsatsområder i 2025-2028. De 1,4 mia. kroner, der forventes udmøntet, skal finansiere forskning og udvikling i nye teknologiområder til gavn for virksomheders innovation og konkurrenceevne.

Opdatering fra Kandidatudvalgets arbejde

Kandidatudvalget har nu mødtes fire gange ud af en planlagt møderække på ti møder i alt. Udvalgets drøftelser har i den indledende fase særligt fokuseret på de nye uddannelsestyper.

DFiRbrief 44: Har vi et velfungerende system for velfærdsinnovation?

Forskning og innovation spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af og løsninger på velfærdsudfordringer. Men samspillet mellem forskning og den kommunale praksis og hverdag kan med fordel styrkes. Derfor lancerer DFiR et nyt projekt med fokus på forskningsinformeret velfærdsinnovation i kommunerne.

Ny formand for Lektoratsudvalget

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har den 10. januar udnævnt lektor Tine Roesen, Københavns Universitet, til ny formand for Lektoratsudvalget.

Danmark styrker i 2024 igen sit bidrag til Den europæiske rumorganisation ESA

Danmark øger i 2024 atter sit bidrag til ESA. Bidraget rettes mod jordobservation, rumteknologier samt støtte til videnskabelig instrumenter. Samtidig vender Danmark tilbage til udviklingen af europæiske løfteraketter og der reserveres midler til et dansk ’Accelerator-initiativ’ for grøn omstilling.

Handlinger tilknyttet webside