Gå til indhold

Medlemmer 2020

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab.

På denne side findes en oversigt over medlemmerne og kontaktoplysninger.

Rådet er udpeget den 1. april 2020 af uddannelses- og forskningsministeren.

DFiR's medlemmer (Foto:Kontraframe)
Foto: Kontraframe
 

Frede Blaabjerg (formand)
Foto: Kontraframe


Frede Blaabjerg er ph.d., professor i effektelektronik ved Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet, tidligere dekan for Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet 2006-2010.

Frede Blaabjerg har været formand for Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd, og været medlem af bestyrelserne for Højteknologifonden og Det Strategiske Forsknings Råd, Vice Præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Præsident for IEEE Power Electronics Society. Han er pt. internationalt medlem af det schweiziske forskningsråd.

Frede Blaabjerg har modtaget IEEE Edison Medal 2020 for 30 års forskning i effektelektronik.

Frede Blaabjerg er udpeget fra den 1. april 2020 – 31. marts 2023 


Christina Aabo
Foto: Kontraframe
Foto: Kontraframe


Christina Aabo er Head of Research & Development i Offshore divisionen i Ørsted. Hun er uddannet civilingeniør i anlægskonstruktioner med speciale i teknologioverførsel til 3. verdenslande.

Christina Aabo er bestyrelsesmedlem i Lindø Offshore Renewables Center, den teknologiske alliance Engineer the Future, Cotes A/S, Hydratech Industries A/S, medlem af Bergen Offshore Wind Scientific Advisory Board, Megavind, den danske vindenergis R&D platform og ETIP Wind, der rådgiver EU om funding af R&D inden for vindenergi samt ekspert i panelerne for InnoBooster og InnoFounder – Experienced-programmerne under Innovationsfonden.

Christina Aabo er udpeget fra den 1. april 2020 – 31. marts 2023.


Søren Bech
Foto: Kontraframe


Søren Bech er forskningsdirektør hos Bang & Olufsen A/S og professor ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet. Søren Bech er uddannet civilingeniør og ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet.

Derudover er Søren Bech medlem af en række bestyrelser og udvalg herunder medlem af Sound Hub Denmarks bestyrelse ( soundhub.dk ) og GN Scientific Advisory Board .

Søren Bech er genudpeget fra 1. april 2020 til 31. marts 2023.   

 

 


Mette Birkedal Bruun
Foto: Kontraframe


Mette Birkedal Bruun er professor i kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og leder af Danmarks Grundforskningsfonds Centre for Privacy Studies.

Hun er ph.d. i kirkehistorie fra Aarhus Universitet og dr.theol. fra Københavns Universitet. Ud over at være forskningsleder med interesse for tværfagligt forskningssamarbejde har Mette Birkedal Bruun siddet i Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd; hun har modtaget Carlsbergfondets forskningspris og er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Mette Birkedal Bruun er udpeget fra 1. april 2020 til 31. marts 2023.

 


Jes Broeng
Foto: Kontraframe

Jes Broeng er professor og direktør for DTU Entrepreneurship. Jes Broeng er uddannet civilingeniør og ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet og har haft forskningsophold på blandt andet UC Berkeley.

Jes Broeng er medstifter af flere højteknologiske virksomheder og sidder i en række bestyrelser herunder Norlase, FaunaPhotonics og PreSeed Ventures. Jes Broeng er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, fellow i SPIE (the International Society for Optics and Photonics) og desuden medlem af international ekspertgruppe som innovations-rådgiver for Europa-Kommissionen.

 Jes Broeng har modtaget en række priser, bla. European Optics Prize og DTU's Innovations Pris.

Jes Broeng er udpeget fra 1. april 2020 til 31. marts 2023. 


Anna Haldrup (næstformand)
Foto: Kontraframe


Anna Haldrup er institutleder for Institut for Fødevarevidenskab på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Anna Haldrup er uddannet agronom og har en erhvervs-ph.d. fra Danisco Bioteknologi og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu en del af Københavns Universitet).

Anna Haldrup har kendskab til både industri og universitet, idet hun har erfaring som lektor, institutleder, vicedirektør for Forskning og Innovation i Fællesadministrationen for Københavns Universitet samt som Director of Research Support på Carlsberg A/S.

Anna Haldrup er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Anna Haldrup er genudpeget fra 1. april 2020 til 31. marts 2023.


Søren Rud Keiding
Foto: Kontraframe


Søren Rud Keiding, dr. scient. og professor, er direktør for Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet.

Søren Rud Keiding har været prodekan for forskning på Science and Technology, Aarhus Universitet og tidligere arbejdet på Institut for Kemi, Aarhus Universitet, hvor han blandt andet forskede i vands egenskaber og femtosekund laserteknologi. Søren Rud Keiding er tidligere formand for Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion.

Søren Rud Keiding er genudpeget fra 1. april 2020 til 31. marts 2023. 

 


Kristine Niss
Foto: Kontraframe


Kristine Niss er professor i fysik ved Roskilde Universitet og har en ph.d.-grad fra Université Paris Sud, Frankrig.

Kristine Niss' forskningsfelt er fokuseret på eksperimentelle studier af
væskers termodynamik, struktur og dynamik. Kristine modtog i 2018 Kvinder i Fysik-prisen for at være en fremragende rollemodel og samme år også Dansk Magisterforenings forskningspris.

Kristine Niss er studienævnsformand for de naturvidenskabelige kandidatfag på RUC. Hun er desuden medlem af Det Unge Akademi (2015-2020), hvor hun var formand i 2018 og er medlem af ATV.

Kristine Niss er udpeget fra 1. april 2020 – 31. marts 2023 


Thomas Sinkjær
Foto: Kontraframe
Foto: Kontraframe


Thomas Sinkjær er Head of Talent Programmes i Lundbeck-fonden. Han er uddannet civilingeniør og ph.d. fra Aalborg Universitet og dr.med. fra Københavns Universitet. Thomas Sinkjær er professor ved Aalborg Universitet.

Thomas Sinkjær har og har haft tillidspositioner i en række danske og udenlandske forsknings- og innovationsorganisationer, herunder det norske, engelske og flamske forskningsråd, NSF og Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Thomas Sinkjær har modtaget en række internationale priser for sin forskning, herunder Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning og den internationale Steven-Hoogendijkprijs inden for medicoteknik. Thomas Sinkjær har tidligere været forskningsdirektør i Villum fonden, direktør for Danmarks Grundforskningsfond og leder af grundforskningscentret Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) ved Aalborg Universitet.

Thomas Sinkjær er genudpeget fra 1. april 2020 til 31. marts 2023. 


Senest opdateret 12. oktober 2020