Gå til indhold

Debatmøde I: Det danske økosystem for kunstig intelligens – balancer og barrierer

Kunstig intelligens har potentiale til at revolutionere vores samfund. Det gælder ikke mindst for de danske forsknings- og innovationsaktører, der med brugen af kunstig intelligens forventes at kunne forøge kvaliteten, omfanget og relevansen af investeringerne i forskning og innovation.
  • Tid og sted
  • Hvornår 12. december 2023 fra 15:30 til 17:00
  • Hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børsgade 4, 1215 København K.

    Arrangementet bliver optaget. Du skal tilmelde dig arrangementet nedenfor for at modtage link til optagelsen.

Debatten vil fokuseret mere på potentialerne end på risici og der vil blive spurgt til balancer og barrierer i det danske økosystem. I DFiR’s optik består et sundt økosystem for kunstig intelligens til forskning og innovation af kompetencer og kapacitet inden for fire søjler:

  • Data (f.eks. offentlige data i datavejviser.dk)
  • Kompetencer (f.eks. dataloger, der kan udvikle algoritmer baseret på data)
  • Computerkraft (f.eks. DeiC og private udbydere, der kan regne på algoritmerne)
  • Anvendelse (f.eks. forskere eller entreprenører med indsigt i problemer inden for sundhed eller klima)

En diskussion af balancerne i mellem disse søjler danner grundlaget for vores debat. Det er vigtigt at der er et rimeligt niveau af kompetencer og kapacitet inden for hver søjle samt processer og netværk, der forbinder søjlerne.

Et centralt spørgsmål bliver om vi fokuserer investeringerne rigtigt, og om der er særlige potentialer ved at øge investeringerne i specifikke søjler? Bør vi investere i yderligere computerkraft eller er midlerne bedre givet ud ved at investere i forskningsprojekter, der kan finansiere flere ph.d.-studerende inden for datalogi? Er der specifikke barrierer inden for de enkelte søjler og kan de adresseres gennem politiske initiativer eller regulering? Et andet spørgsmål relaterer til balancer mellem anvendelsesområder. Er der større potentialer inden for nogle forskningsområder end andre og er der områder, som overses i det nuværende finansieringslandskab? Desuden vil der blive spurgt til private aktørers adgang til økosystemet. Spørgsmålet bliver hvordan vi understøtter et private marked, der anvender forskning inden for kunstig intelligens? Vi udnytter ikke potentialet, hvis der kun er tilfredsstillende adgang for offentligt finansierede forskningsmiljøer.

Kontakt

Anders Kamp Høst
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 92
Email: akho@ufm.dk