Gå til indhold

De maritime uddannelsesinstitutioners strategiske rammekontrakter 2022-2025

De maritime uddannelsesinstitutioner har sat mål for deres kerneopgaver med udgangspunkt i deres institutionsspecifikke udfordringer og styrkepositioner. Her fremgår de strategiske mål og kontrakterne for de maritime uddannelsesinstitutioner.

Aarhus Maskinmesterskole (AAMS)

 1. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne (FoU) afspejler samfundets grønne omstilling.
 2. Maskinmesteruddannelsens indhold er relevant for fremtidens arbejdsmarked.
 3. Maskinmesteruddannelsen skal sikre flest mulige dimittender

Fredericia Maskinmesterskole (FMS)

 1. FMS har fokus på at skabe de bedste rammer for læring og trivsel for de studerende.
 2. FMS skaber grøn omstilling.
 3. FMS forsyner erhvervet med dygtige og attraktive dimittender og tilbyder relevant efter- og videreuddannelse inden for det tekniske/maritime område.

Maskinmesterskolen København (MSK)

 1. Et øget optag og reduceret frafald på MSK
 2. Fortsat dygtige og kompetente maskinmestre til den grønne omstilling
 3. Øget læringsudbytte gennem studietrivsel og motiverende undervisning

MARTEC

 1. Udvikle videngrundlag og uddannelseskvalitet.
 2. Forsyne arbejdsmarkedet med et tilstrækkeligt antal velkvalificerede og eftertragtede dimittender.
 3. Styrke udbuddet af efter-/videreuddannelse med henblik på livslang læring herunder maritime og tekniske kurser.

Stiftelsen Georg Stages Minde

 1. Fortsat at levere højt kvalificeret arbejdskraft til Det Blå Danmark.
 2. At bidrage til rekrutteringen til de maritime erhverv.

Marstal Navigationsskole

 1. Maritime uddannelser til alle.
 2. Udvikling og vidensamarbejde fremmer grøn omstilling i den maritime branche.

Svendborg Søfartsskole

 1. Svendborg Søfartsskole vil uddanne så mange som muligt for at imødekomme erhvervets behov.
 2. Svendborg Søfartsskole vil udvikle uddannelserne i takt med erhvervets behov.

SIMAC

 1. Uddanne dimittender, der bidrager til at realisere fremtidens potentialer
 2. Styrke faglig og social trivsel gennem videreudvikling af det studentercentrerede læringsmiljø
 3. Styrke viden og kompetencer i vores aftagererhverv gennem projekter, samarbejder samt fleksible efter- og videreuddannelsestilbud
 4. Styrke viden på det maritime område gennem praksisnær maritim forskning og udvikling samt omsætning af forskningsviden i øvrige kerneaktiviteter

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024