Gå til indhold

Erhvervsakademiernes strategiske rammekontrakter 2022-2025

Erhvervsakademierne har sat mål for deres kerneopgaver med udgangspunkt i deres institutionsspecifikke udfordringer og styrkepositioner. Her fremgår de strategiske mål og kontrakterne for erhvervsakademierne.

Erhvervsakademi Dania

 1. At alle studerende skal opnå højest muligt læringsudbytte på deres uddannelse
 2. At sikre en relevant regional uddannelsesforsyning
 3. At øge digitalisering i uddannelserne
 4. At få en større andel af grønne udviklings- og vidensamarbejder

Erhvervsakademi Kolding (IBA)

 1. Styrke de studerendes trivsel og læring.
 2. Styrkelse af relevant videnudvikling og -omsætning til uddannelse og de erhverv og professioner, som IBA’s uddannelser er rettet mod.
 3. Dimittender med de rette kompetencer til arbejdsmarkedet.
 4. Styrke dækningen af det regionale erhvervslivs fremtidige kompetencebehov gennem målrettet forsyning af efter- og videreuddannelse.

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)

 1. Styrkelse af uddannelsernes videngrundlag

 2. Højt læringsudbytte, trivsel og nærvær

 3. Dimittender med relevante kompetencer til fremtiden  

Zealand Sjællands Erhvervsakademi (EASJ)

 1. Dygtige dimittender med relevante kompetencer, der bidrager til fremtidens arbejdsmarked
 2. Fremme høj trivsel og højt læringsudbytte for alle studerende
 3. Viden til erhvervslivet og regionen.

Erhvervsakademi SydVest (EASV)

 1. Tilfredse studerende med højt læringsudbytte
 2. Kompetenceforsyning til regionens erhvervsliv
 3. Styrket videngrundlag i uddannelserne

Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)

 1. Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked
 2. Høj trivsel og højt læringsudbytte for de studerende
 3. Livslang læring, der styrker den enkelte og virksomhederne

Erhvervsakadami Copenhagen Business (CPHbusiness)

 1. Cphbusiness vil uddanne dimittender, som bidrager til at indfri samfundets behov for dygtige og kompetente medarbejdere og ansvarlige samfundsborgere i hele regionen.

 2. Cphbusiness vil styrke de studerendes trivsel, læring og motivation ved at udvikle de studerendes medansvar, involvering og aktive rolle i eget uddannelsesforløb.

 3. Cphbusiness vil bidrage til at indfri virksomheders behov for udvikling af nye kompetencer hos flere ledere og medarbejdere.

 4. Cphbusiness vil fremme omsætning af ny viden fra egen eller andres forskning inden for lederskab, grøn omstilling, innovation og forretning ind i uddannelserne og til bedste praksis i små og mellemstore virksomheder.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

 1. KEA’s studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække og fastholde diversiteten i studenterpopulation
 2. KEA’s uddannelser og videnproduktion skal bidrage til bæredygtighed, herunder grøn omstilling
 3. KEA’s efter- og videreuddannelse skal være fleksibel og bidrage til udvikling af virksomhedernes forretning
 4. Fagligt bæredygtige udbud uden for København, der er lokalt forankret og afspejler arbejdsmarkedsbehov

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. juli 2022