Gå til indhold

Professionshøjskolernes strategiske rammekontrakter 2022-2025

Professionshøjskolerne har sat mål for deres kerneopgaver med udgangspunkt i deres institutionsspecifikke udfordringer og styrkepositioner. Her fremgår de strategiske mål og kontrakterne for professionshøjskolerne.

Københavns Professionshøjskole (KP)

 1. Stærke studerende – målrettet det regionale kompetencebehov
 2. Forskning og udvikling i undervisning og praksis – der sikrer praksisnær og professionsrettet undervisning
 3. Laboratorier i praksis – der bidrager til at uddanne myndige professionelle, som lykkes i og sammen med praksis
 4. Stærke arbejdsfællesskaber – der styrker vores studerendes trivsel og myndighed

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen

 1. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole uddanner gennem mangfoldige og inkluderende læringsformer kompetente og engagerede studerende
 2. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole forsyner dækningsområdet med kompetencer, der dækker nuværende og fremtidige behov på et dynamisk arbejdsmarked
 3. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole understøtter livslang læring og udbyder jobrelevante kompetenceudviklingsmuligheder af høj kvalitet
 4. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udvikler forsknings- og udviklingsaktiviteter, der understøtter udvikling og omstilling i offentlig og privat erhverv og som bidrager til udvikling af uddannelsernes kvalitet.

Danmarks Medie og Journalisthøjskole (DMJX)

 1. Dimittender med relevante og efterspurgte kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.
 2. Motiverede og engagerede studerende og kursister, der oplever et stort læringsudbytte og en høj grad af studieglæde.
 3. Udvikling, omsætning og formidling af ny viden og praksis til kompetence–, professions- og samfundsudvikling.

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)

 1. Reduceret dimittendledighed gennem styrkede kompetencer.
 2. Øget læringsudbytte og øget fastholdelse gennem styrket tilrettelæggelse af undervisning.
 3. Regional værdiskabelse gennem øget forskningsindsats.

Professionshøjskolen Absalon

 1. Forsyne arbejdsmarkedet i Region Sjælland med dimittender med relevante kompetencer.
 2. De studerende har et højt studieengagement, læringsudbytte og trivsel.
 3. Opdaterede og specialiserede kompetencer gennem styrket efter- og videreuddannelse.
 4. Styrkelse af forsknings- og udviklingsaktiviteterne og det regionale videnkredsløb.

Professionshøjskolen University College Syddanmark (UCSYD)

 1. UC SYD skal fastholde sin uddannelsesmæssige og institutionelle bæredygtighed og sikre uddannelse til hele landsdelen, herunder særligt fokus på, at der også i fremtiden er professionelle pædagoger, sygeplejersker, lærere og socialrådgivere til aftagerfeltet
 2. UC SYD vil bidrage til landsdelens og professionernes udvikling. De studerende skal uddannes som professionelle til et samfund i konstant udvikling
 3. UC SYD skal indgå aktivt i samarbejdet om den grønne omstilling i landsdelen
 4. UC SYD skal styrke og udvikle studentertrivslen i øget samspil med de studerende

Professionshøjskolen VIA University College (VIA)

 1. VIA vil styrke professionsfagligheden i uddannelse og forskning
 2. VIA vil understøtte den enkeltes uddannelsesvalg og gennemførelse samt sikre livslang læring til gavn for den enkelte og samfundet
 3. VIA vil stå stærkere sammen og udvikle fysiske og digitale læringsmiljøer, der fremmer mod, trivsel og samarbejde
 4. VIA vil være en videninstitution, der gennem bæredygtig udvikling bidrager til grøn omstilling af samfundet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. juni 2022