Gå til indhold

Forum for Arktisk Forskning

Forum for Arktisk Forskning er et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter inden for polarforskningsmiljøerne.
Kontakt
Line Bekker Poulsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 80 74
Email: lbp@ufm.dk
Kontakt

For yderligere oplysninger, kontakt:

Underside - Forum for Arktisk Forskning
Foto: Morten Rasch

Forum for Arktisk Forskning formål er:

  • øge sammenhængen mellem institutioners indsatser inden for polarforskning
  • udgøre et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter på området, og
  • understøtte synergi og tydeligere effekt af anvendte ressourcer på området

Forum for Arktisk Forskning udarbejder en årlig rapport over status og udfordringer i forhold til forskning og udvikling på området. Rapporten kan blandt andet indeholde forslag til nye indsatsområder og give overblik over væsentlige nye forskningsresultater.

 

Følg os på Linkedin 

Senest opdateret 26. november 2021