Gå til indhold

Om Forum for Arktisk Forskning

Forum for Arktisk Forskning blev lanceret i december 2013. Forummet skal sikre bedre effekt og koordinering af udviklings- og forskningsaktiviteterne i relation til den arktiske forskning.

Etableringen af Forum for Arktisk Forskning (FAF) understøtter bevægelsen mod mere sammenhæng mellem de forskellige institutioners indsatser.

Forummet udgør et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter på området og understøtter herigennem, at der opnås mere synergi og tydeligere effekt af de anvendte ressourcer på området. Forummet har ikke formel beslutnings- eller rådgivningskompetence, men kan udmelde synspunkter og anbefalinger i medfør af drøftelserne i forummet.

Forummets konkrete opgaver: 

  • At styrke koordineringen mellem forsknings- og udviklingsmiljøerne, herunder gennem styrkelse af netværk og samarbejdsrelationer mellem aktørerne på forskningsområdet.
  • At videndele og samordne indsatser omkring logistik, herunder vurdere henvendelser om samarbejde fra andre lande, med henblik på at skabe bedre forudsætninger for samarbejde på tværs.
  • At udarbejde en årlig rapport over status og udfordringer i forhold til forskning og udvikling på området.

FAF's årlige redegørelse til ministeren og referater fra FAF-møderne kan rekvireres via Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. juni 2022