Gå til indhold

Internationale samarbejder

Der findes der en lang række internationale organisationer og fora af relevans for polarforskning, som Uddannelses- og Forskningsministeriet eller andre deltager i på Danmarks vegne.

Underside - Internationalt samarbejde
Foto: Morten Rasch

Aftale om styrkelse af det internationale arktiske videnskabelige samarbejde

Ny aftale mellem Danmark og de syv andre arktiske stater trådte i kraft 23. maj 2018. Aftalen skal øge internationalt forskningssamarbejde og give friere bevægelighed for forskere og forskningsudstyr på tværs af den arktiske region.

UArctic

Danmark deltager i det circumpolare samarbejde University of the Arctic (UArctic), som er et tværgående netværk af forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med uddannelse og forskning i og om Arktis.

European Polar Board

EPB blev oprettet i 1995 som en interesseorganisation ift. EU. Dets medlemmer er nationale forskningsråd, polarforskningsinstitutter, ministerier og lignende fra 17 europæiske lande.
Dansk medlemsorganisation: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

EU-PolarNet

I 2015 bevilligede EU Kommissionen 2 mio. euro til et femårigt projekt med deltagelse af EPBs medlemmer m.fl., der skal udarbejde et forslag til et fælles-europæisk polarforskningsprogram med tilhørende infrastruktur.
Danske medlemsorganisationer: GEUS, Grønlands Naturinstitut og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Forum of Arctic Research Operators (FARO)

FARO blev oprettet i 1998 som et netværk for koordinatorer af logistisk og operationel støtte til arktisk forskning.
Dansk repræsentant i FARO er Morten Rasch (Københavns Universitet). Sekretariatet for FARO er placeret ved Aarhus Universitet med Elmer Topp-Jørgens som sekretær.

International Arctic Science Committee (IASC)

IASC blev oprettet af de otte arktiske stater i 1990 for at fremme internationalt samarbejde om arktisk forskning. IASC er vært for den årlige konference kaldet Arctic Science Summit Week (ASSW).
Dansk medlemsorganisation: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, repræsenteret ved Lise Lotte Sørensen (Aarhus Universitet).

Sustaining Arctic Observing Network (SAON)

SAON blev oprettet i 2012 af Arktisk Råd for at fremme forskernes adgang til data – til gavn for de arktiske samfund. Det gøres ved at koordinere de forskellige moniteringsindsatser i Arktis.

 

Følg os på Linkedin 

Senest opdateret 15. oktober 2020