Gå til indhold

Årsrapport 2013 for EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge

Årsrapporten 2013 for EU-programmene for Livslang Læring og Aktive Unge er udkommet. Rapporten fortæller om et rekordstort antal ansøgninger i 2013. Styrelsen for Videregående Uddannelser gav tilskud til 703 projekter, svarende til 17,5 millioner euro.

Programmet Livslang Læring understøtter regeringens internationaliseringshandlingsplan for de videregående uddannelser og målsætningen om at få flere studerende på studieophold i udlandet og flere undervisere på udlandsophold.

Årsrapportens statistik beretter om stabile og tilfredsstillende ansøgertal både i forhold til studerende, der søger om tilskud til udgående mobilitet og for undervisere og ansatte, der rejser til udlandet for at deltage i eksempelvis et undervisningsophold, jobshadowing eller efteruddannelse.

Ikke kun de videregående uddannelser oplevede en stigning i ansøgertal og bevillinger. Tendensen var den samme for alle uddannelsessektorer i Programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge. Den store interesse understreger, at kendskabet til programmerne er nået bredt ud til institutioner og organisationer i løbet af den syvårige programperiode.

Med udgangen af 2013 blev Programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge afløst af EU´s nye uddannelsesprogram Erasmus+, hvorfor en række aktiviteter er ophørt og nye har set dagens lys.

Erasmus+ blev præsenteret for en lang række repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, ministerier, fagforeninger og andre interessenter på en lanceringskonference i december 2013.

EU´s nye rammeprogram Erasmus+

Erasmus+ trådte i kraft 1. januar 2014 og løber frem til 31. december 2020. Programmet erstatter EU-programmerne for Livslang læring og Aktive Unge og har fokus på mobilitet, samarbejdsprojekter og politikudvikling.