Gå til indhold

Danmark blandt de lande, der investerer mest i forskning og udvikling

07. november 2014
Danmark er blandt de OECD-lande, der investerer mest i forskning og udvikling, og dansk forskning klarer sig rigtigt godt internationalt. Danske forskere er blandt de mest produktive, og deres publikationer er blandt de mest citerede.

Danmark var et af de lande i OECD, der investerede mest i forskning og udvikling i 2012.

De offentlige investeringer i forskning og udvikling udgjorde 1,06 procent af BNP. Det placerer Danmark som det land, der investerer fjerde mest i offentlig forskning og udvikling.

De private investeringer i forskning og udvikling udgjorde 2,03 procent af det danske BNP. Det placerer Danmark på en syvendeplads i forhold til erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling.

Det viser rapporten ”The Research and Innovation Indicators 2014”.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen er tilfreds med Danmarks placering, og med at danske forskere fortsat er blandt verdens mest produktive og citerede. Men der er plads til forbedring.

- Forskning er en vigtig brik i at fremtidssikre vores samfund, og Danmark placerer sig godt i internationale sammenligninger. Det er godt. Men det er samtidig vigtigt for regeringen, at vi stadig bliver bedre til at omsætte ny viden til at udvikle nye løsninger og nye produkter samtidig med, at vi fastholder et højt forskningsniveau, siger Sofie Carsten Nielsen.

Rapporten viser også, at dansk forskning stadig klarer sig rigtig godt på anerkendte indikatorer for forskningskvalitet. Den viser blandt andet, at:

  • Danske forskere atter er blandt de mest produktive i OECD, når det gælder antallet af videnskabelige publikationer. Danske forskere ligger på en tredjeplads efter Schweiz og Island målt på antal publikationer per million indbyggere.
  • Dansk forskning har stor gennemslagskraft, og danske publikationer citeres i meget høj grad af andre forskere. Målt på antal citationer per publikation ligger danske forskere igen i top tre kun overgået af Island og Schweiz. Samtidig er danske forskere på en fjerdeplads, når der ses på andelen af publikationer blandt de 10 procent mest citerede publikationer.
  • Dansk forskning er præget af internationalt samarbejde. Mere end hver anden af de danske videnskabelige publikationer er udarbejdet i samarbejde med udenlandske forskere. Der er kun seks andre OECD-lande med mere international sampublicering end Danmark.

Rapporten, der udkommer hvert år, hed tidligere Forskningsbarometeret. Som noget nyt indeholder den i 2014 også indikatorer for innovation. Blandt andet fremgår det af rapporten, at lidt over halvdelen af de danske virksomheder er innovative. Det placerer Danmark som nummer 11 blandt innovative virksomheder i OECD-landene.

Handlinger tilknyttet webside