Gå til indhold

Konference: Internationalt samarbejde kan styrke kvaliteten i uddannelserne

10. november 2014
Danske journaliststuderende ser Danmark i en international kontekst ved at læse sammen med studerende fra hele verden, og på Tornbjerg Gymnasium har en studerende fra et universitet i Tyskland løftet undervisningsniveauet. Konference sætter fokus på kvalitet og uddannelse.

Et samarbejde mellem en uddannelse i Danmark og en uddannelse, en virksomhed eller en underviser fra et andet europæisk land giver ikke kun et større internationalt udsyn for elever og studerende. Samarbejdet kan også løfte kvaliteten af den danske uddannelse.

Det er omdrejningspunktet på konferencen 'Internationalisering og kvalitet i uddannelserne – inspiration fra det europæiske uddannelsessamarbejde'.

Studerende på den internationale kandidatuddannelse i journalistik Erasmus Mundus Masters Journalism har fået tværnationale synsvinkler på journalistik, medier og globalisering. Uddannelsen foregår som et samarbejde mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Universitet og syv andre uddannelsesinstitutioner i tre verdensdele. Det fortæller international koordinator Bettina Andersen om på konferencen.

International koordinator Thomas Secher Lund fra Tornbjerg Gymnasium giver et indblik i, hvordan udenlandske studerende i praktik på gymnasiet øger undervisningsniveauet. Og projektleder Mogens Andersen fra Syddansk Erhvervsskole fortæller om et samarbejde med erhvervsskoler i Tyskland, Sverige og Spanien. Sammen har de lavet en håndbog om bygningsrestaurering, som skal styrke efteruddannelse af håndværkere i Danmark.

International erfaring øger jobmuligheder

Deltagerne på konferencen præsenteres desuden for en række undersøgelser, der fortæller om internationale aktiviteter på uddannelsesområdet. En ny undersøgelse udarbejdet for EU-Kommissionen viser, at studerende med international erfaring klarer sig bedre på jobmarkedet. Og en kortlægning af internationalisering i grundskoler, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser afslører, at der er størst ledelsesmæssigt fokus på internationalisering i de gymnasiale uddannelser og mindst på grundskolerne.

Tænketanken EUROPA har analyseret uddannelses- og læringsaktiviteter på tværs af Europa. Direktør for tænketanken Bjarke Møller fortæller om kvalitet i uddannelse i et bredere europæisk perspektiv og tager fat på spørgsmålene ’hvad er kvalitet, og hvordan dokumenterer vi det?’

Konferencen favner alle uddannelsessektorer samt ungdomsområdet og henvender sig til rektorer, skole- og uddannelsesledere, koordinatorer af internationalt samarbejde og andre med indflydelse på og interesse for uddannelser og læring.

Konferencen finder sted den 27. november 2014 i DGI Byen i København og arrangeres af Uddannelses- og forskningsministeriet i samarbejde med Europa-Huset. Deltagelse er gratis.

Om Erasmus+

EU har over en syvårig periode afsat 14,7 milliarder euro til at styrke uddannelse, læring, ungdom og idræt via det nye uddannelsesprogram Erasmus+. I 2015 er der afsat mere end 20 millioner euro til danske ansøgere, der ønsker at deltage i europæiske uddannelsesprojekter gennem Erasmus+.

Modtag nyheder om internationale uddannelsesprogrammer

Abonnér på Udsyn – Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, og hold dig opdateret om ansøgningsfrister, arrangementer og gode projekter.

ufm.dk/abonnér

 

Handlinger tilknyttet webside