Gå til indhold

Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed skal gøre forskning reproducerbar og troværdig

01. december 2017
Ifølge internationale studier kan forskning være på vej mod en troværdighedskrise, idet forskningsforsøg og -resultater ikke kan reproduceres. Problemet skal tages alvorligt og bør få opmærksomhed i forskningslandskabet, udtaler Hans Müller Pedersen, direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

De seneste år har en række studier i reproduktion inden for forskning vist, at kun en mindre procentdel af forsøg og resultater kan reproduceres. De lave tal har sat gang i en debat om, hvordan man kan forhindre en decideret krise for forskningens troværdighed.

Udfordringerne kan for eksempel ligge i den måde, der bedrives forskning på i dag. Flere eksperter peger på, at meriteringssystemet i forskningsverdenen og den konkurrenceprægede publiceringskultur kan forhindre transparens i forskningen og føre til en forskningskultur præget af lukkethed og dyrkning af egne interesser.  I værste fald kan det lede forskere i retning af tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed og væk fra den gode og ansvarlige forskningspraksis.

Derfor er der stort fokus på den politiske og forskningskulturelle indsats i retning af mere åbenhed og gennemsigtighed i forskningen. Direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Hans Müller Pedersen, fremhæver Open Science med indsatsområderne forskningsintegritet, Open Access og Open Data som vigtige for udviklingen:

- Fra ministeriets side arbejder vi målrettet med Open Science-dagsordenen, og vi kan være stolte af, at Danmark af mange betragtes som et foregangsland, når det handler om integritet i forskning. Det er også vigtigt at fortsætte det gode arbejde omkring Open Access til forskningsresultater og undersøge mulighederne for øget genanvendelse af data, da begge dele vil understøtte reproducerbarhed i forskning, udtaler direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Hans Müller Pedersen.

Ministeriet har igangsat en cost-benefit-analyse af implementeringen af FAIR data i Danmark, som er færdig inden for et par måneder. Lignende analyser fra udlandet viser store gevinster forbundet med at øge åbenhed og genanvendelighed af data. Der er derfor en forventning om, at sådanne datainitiativer i Danmark også vil kunne føre til en økonomisk gevinst for samfundet.

- Det er essentielt, at forskningen bliver ved med at være et område, hvor tillid og troværdighed er vigtige dyder. Forskningen har et fælles mål om at gøre os klogere som samfund, så vi sammen kan skabe bedre løsninger til glæde for alle. Det er derfor også essentielt, at der er tillid til forskning, og at ny forskning kan bygge på tidligere, valide studier, så de begrænsede ressourcer ikke spildes på falske spor, udtaler direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Hans Müller Pedersen.

Konference med fokus på reproducerbarhed

Reproducerbarhed, forskningsintegritet og data management var for nylig hovedemnerne ved en konference afholdt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Københavns Universitet. Konferencen blev åbnet af rektor ved Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, der selv har en baggrund som forsker og var med til at lave den danske kodeks for integritet i forskning. Derudover havde Uddannelses- og Forskningsministeriet inviteret fire førende eksperter på området til at give en international vinkel på emnet. På konferencen fortalte direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Hans Müller Pedersen, yderligere om ministeriets initiativer inden for forskningsintegritet og åben adgang til forskningsresultater og data. De øvrige oplægsholdere præsenterede blandt andet ideer til inddragelse af reproducerbarhedsstudier i ph.d.-uddannelsen og justeringer i publikations- og forskningsmeriteringssystemet. Præsentationer fra konferencen:

Præsentationer fra konferencen:

Uddannelses- og Forskningsministeriet udgav sammen med Danske Universiteter i 2014 en dansk kodeks for integritet i forskning, som har opnået bred tilslutning i det danske forskningslandskab. Kodeksen er udtryk for en målrettet indsats for, at dansk forskning gennemsyres af ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed, som også er de tre centrale integritetsprincipper i kodeksen.

Handlinger tilknyttet webside