Gå til indhold

Danske landmænd elsker satellitter og GPS

29. september 2017
Som første EU land nogensinde er der i Danmark indhentet tal om anvendelsen af satellitteknologi i landbruget. Tallene viser, at danske landmænd i stor stil brugersignaler fra rummet og højteknologiske løsninger til at få et større udbytte og bruge mindre gødning og sprøjtegift.

Næsten halvdelen af det samlede landbrugsareal i Danmark (45 procent) bliver dyrket af landmænd, der styrer deres maskiner efter GPS-signaler fra satellitter. Og knap en tiendedel af landbrugsarealet bliver dyrket af landmænd, der bruger droner og satellitbilleder.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks store årlige Landbrugs- og gartneritælling med deltagelse af over 6.000 bedrifter. Her er der på foranledning af Uddannelses- og Forskningsministeriet for første gang stillet spørgsmål til anvendelse af satellitteknologi i landbruget. Undersøgelsen afdækker udbredelsen og potentialet for at udvide brugen af satellitteknologi i landbruget.

De højteknologiske GPS-signaler fra rummet giver en nøjagtighed på 1-2 cm og sikrer blandt andet, at traktorspor altid er det samme sted på marken, hvilket betyder, at traktorens skadevirkning på jorden begrænses mest muligt. Den store udbredelse af de mest præcise GPS-signaler lover på længere sigt godt for mulighederne for at udvikle det såkaldte præcisionslandbrug, der vil gøre det muligt at øge produktionen og forbedre kvaliteten samtidig med, at miljøbelastningen reduceres.

Egentlige satellitbilleder giver potentielt landmanden muligheden for at overvåge afgrødernes helbred fra rummet ved hjælp af digitale billeder. Brugen af både gødning og sprøjtegifte kan herefter optimeres ved brug af nøjagtigt GPS og aktuelle satellitbilleder. Rambøll med flere vurderede i en rapport for Styrelsen for Forskning og Uddannelse i 2016, at gevinsterne for både landbruget og miljøet potentielt kan være omkring 930 millioner kroner årligt

Styrelsen for Forskning og Uddannelse forventer, at anvendelsen af satellitbilleder i det danske landbrug vil stige markant over de kommende år i takt med at EU’s jordobservationsprogram, Copernicus, giver europæiske landmænd adgang til satellitbilleder flere gange om ugen.

De nye spørgsmål i Landbrugs- og gartneritællingen er udviklet af Danmarks Statistik i samarbejde med kontoret for rum i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og i dialog med OECD. Det er første gang i EU, at et medlemsland i den årlige landbrugstælling indhenter tal om anvendelsen af satellitteknologi i landbruget. Landbruget er et af indsatsområderne i den nationale rumstrategi, som blev offentliggjort i 2016.

 

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside