Gå til indhold

Humanistisk forskning vigtigere end nogensinde

02. oktober 2017
Danmarks Frie Forskningsfond sætter fokus på humaniora som kilde til innovation, sammenhængskraft og refleksion i en ny publikation, der skal vise bredden og vigtigheden af humanistisk forskning i dagens samfund.

> Innovation, refleksion og sammenhængskraft – seks humanistiske forskningscases med impact

Danmarks Frie Forskningsfond sætter i ny publikation fokus på seks konkrete humanistiske forskningscases og de direkte aftagere i samfundet som f.eks. Rigspolitiet, Dansklærerforeningen, danske filmproducenter og Røde Kors.

Beretningerne vidner om humanioras adkomst til at undersøge det enorme reservoir af viden og muligheder, som den menneskelige kommunikation, historie, kunst, kultur og tankeverden udgør og med stor betydning for samfundsudviklingen.

Behov for kompetencer

I en rapport fra World Economic Forum i Davos i 2016 forventes de tre mest efterspurgte jobkompetencer i 2020 at være evnerne til kompleks problemløsning, kritisk refleksion og kreativitet.

- Når vi kredser om den humanistiske forskning og ønsker at sætte fokus på forskningsområdet, så er det fordi vi i det 21. århundrede står over for et enormt opbud af nye samfundsudfordringer, teknologier og informationsstrømme, der kræver omtanke, etik og analyse. Vi kan ikke bare implementere hurtige teknologiske løsninger. Der er masser af dilemmaer, der skal løses med kritisk refleksion, kreativitet og helt ny viden om menneskelige sammenhænge, kulturer og nye medievaner i en global verden. Derfor er humanistisk forskning ekstrem vigtig, siger Dorthe Gert Simonsen, formand for Danmarks Frie Forskningsfond I Kultur og Kommunikation.

Kultureksport, asylcentre og overvågning

I publikationen fremhæves seks projekter fordelt på vidt forskellige grene af den humanistiske forskning.

Et projekt går i dybden med dansk tv-drama som eksportsucces. Et andet har fokus på nye medieplatforme, og hvordan autoriteter opstår i en ny tid. Et tredje projekt skaber grobund for god sameksistens mellem  asylcentre og lokalsamfund, og et fjerde projekt bidrager til at afhjælpe de særlige udfordringer, indlæringen af det danske sprog giver.

Endelig har to projekter spørgsmålet om legitimitet i forbindelse med overvågning i samfundet i centrum.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Formand, professor Dorthe Gert Simonsen, Danmarks Frie Forskningsfond I Kultur og Kommunikation, tlf. 5129 9379, e-mail: dgert@hum.ku.dk
Enhedsleder Vibeke Grønvall Kristensen, tlf. 7131 8390, e-mail: vgk@ufm.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere