Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Nye rapporter: Sådan klarer Danmark sig i Horizon 2020

Nye rapporter: Sådan klarer Danmark sig i Horizon 2020

Danske forskere og innovative virksomheder henter milliarder af kroner i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, Horizon 2020. Men hvordan går det egentlig inden for de forskellige programmer? To nye rapporter gør status og ser på Danmarks muligheder frem mod 2020.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 82 75
E-mail: ammi@ufm.dk
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 52
E-mail: lel@ufm.dk

15. december 2017

Rapporterne kommer rundt om alle programmer og de såkaldte offentlige-offentlige partnerskaber i Horizon 2020. Af rapporterne fremgår det blandt andet at:

 • Danmarks samlede præstation på tværs af programmer er højt. Danmark er pr. marts 2017 nummer 3 i hjemtag pr. 1000 indbyggere.
 • Danmark målt i forhold til indbyggere er det EU-land, der henter flest penge til forskeruddannelser
 • Danske virksomheder er mindre aktive i Horizon 2020 end virksomheder i andre EU-lande 
 • Mandlige forskere i Danmark oftere søger midler fra Det Europæiske Forskningsråd end kvindelige forskere 
 • Danmark er bredt repræsenteret i de offentlige-offentlige partnerskaber især indenfor fødevarer, landbrug, klima, miljø og energi.

Om kortlægningen af dansk deltagelse i Horizon 2020

Publikationen ”Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer” giver en status på den danske deltagelse og identificerer muligheder, der kan sikre fortsat aktiv deltagelse i programmet.

Rapporten er udformet som et opslagsværk med selvstændige afsnit om de enkelte programmer i Horizon 2020. De enkelte afsnit om programmerne i Horizon 2020 giver et overblik over:

 • Danmarks hidtidige performance
 • Danmarks primære samarbejdspartnere
 • Kvaliteten af de danske ansøgninger
 • Det danske hjemtag fordelt på deltagerkategorier og på regioner
 • Hvem der deltager i programmet i andre lande.

Om kortlægningen af Danmark i EU’s offentlig-offentlige partnerskaber

Rapporten ”Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber” er udarbejdet af Oxford Research. Den kortlægger og analyserer den danske deltagelse i EU’s offentlige-offentlige partnerskaber: ERA-NET, Artikel 185-initiativer og Joint Programming Initiatives (JPI’er). 

Kortlægningen bygger på interviews og spørgeskemaundersøgelser med fokus på følgende interessenter:

 • Beslutningstagere på forskningsinstitutioner (primært universiteterne)
 • Forskningsfinansierende institutioner (for eksempel offentlige og private fonde)
 • Forskere, virksomheder og andre deltagere i konkrete forskningsprojekter. 

 

Senest opdateret 15. december 2017