Gå til indhold

Nye rapporter: Sådan klarer Danmark sig i Horizon 2020

15. december 2017
Danske forskere og innovative virksomheder henter milliarder af kroner i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, Horizon 2020. Men hvordan går det egentlig inden for de forskellige programmer? To nye rapporter gør status og ser på Danmarks muligheder frem mod 2020.

Rapporterne kommer rundt om alle programmer og de såkaldte offentlige-offentlige partnerskaber i Horizon 2020. Af rapporterne fremgår det blandt andet at:

 • Danmarks samlede præstation på tværs af programmer er højt. Danmark er pr. marts 2017 nummer 3 i hjemtag pr. 1000 indbyggere.
 • Danmark målt i forhold til indbyggere er det EU-land, der henter flest penge til forskeruddannelser
 • Danske virksomheder er mindre aktive i Horizon 2020 end virksomheder i andre EU-lande 
 • Mandlige forskere i Danmark oftere søger midler fra Det Europæiske Forskningsråd end kvindelige forskere 
 • Danmark er bredt repræsenteret i de offentlige-offentlige partnerskaber især indenfor fødevarer, landbrug, klima, miljø og energi.

Om kortlægningen af dansk deltagelse i Horizon 2020

Publikationen ”Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer” giver en status på den danske deltagelse og identificerer muligheder, der kan sikre fortsat aktiv deltagelse i programmet.

Rapporten er udformet som et opslagsværk med selvstændige afsnit om de enkelte programmer i Horizon 2020. De enkelte afsnit om programmerne i Horizon 2020 giver et overblik over:

 • Danmarks hidtidige performance
 • Danmarks primære samarbejdspartnere
 • Kvaliteten af de danske ansøgninger
 • Det danske hjemtag fordelt på deltagerkategorier og på regioner
 • Hvem der deltager i programmet i andre lande.

Om kortlægningen af Danmark i EU’s offentlig-offentlige partnerskaber

Rapporten ”Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber” er udarbejdet af Oxford Research. Den kortlægger og analyserer den danske deltagelse i EU’s offentlige-offentlige partnerskaber: ERA-NET, Artikel 185-initiativer og Joint Programming Initiatives (JPI’er). 

Kortlægningen bygger på interviews og spørgeskemaundersøgelser med fokus på følgende interessenter:

 • Beslutningstagere på forskningsinstitutioner (primært universiteterne)
 • Forskningsfinansierende institutioner (for eksempel offentlige og private fonde)
 • Forskere, virksomheder og andre deltagere i konkrete forskningsprojekter. 

 

Kontakt

Anne-Mette Mikkelsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 75
Email: ammi@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside