Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Deltag i debatten om fremtidens danske videnbrobyggere

Deltag i debatten om fremtidens danske videnbrobyggere

Fra i dag og i de kommende uger kan man på ufm.dk give input til processen med at udvælge operatører af nationale innovationsnetværk for perioden 2019-20. Dermed kan man bidrage til at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige, nationalt såvel som internationalt.
Kontakt
Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: CRO@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

17. maj 2018

Der har netop været ansøgningsfrist for at søge om bevilling til innovationsnetværk for perioden 2019-2020. Fra i dag og frem til den 11. juni ligger de aktuelle ansøgninger og de respektive budgetter til rådighed for offentlig kommentering blandt eksempelvis virksomheder, forskningsmiljøer, fonde, GTS, videregående uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger, fagministerier, regioner og kommuner. Det sker for at skabe mest muligt faglig og tematisk dækning og for at få den rette fokusering i de landsdækkende innovationsnetværk.

Endelig er det med til at styrke og udvikle de bedste partnerskaber bag etableringen af Danmarks nye videnbroer.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte bevilger knap 190 millioner kroner til de landsdækkende innovationsnetværk for perioden 2019-20 inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings- og erhvervsmæssige kompetencer.

For at øge brugen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet og den offentlige sektor, medvirker aktørerne til i fællesskab at udnytte mulighederne i nye teknologiske landevindinger og bidrage til vækst og værdi for samfundet.

Debatten på ufm.dk åbner den 17. maj og fortsætter frem til den 11. juni. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vil i sin behandling af ansøgninger lægge vægt på de synspunkter og den feedback, som gives via hjemmesiden.

 

Innovationsnetværkene er en landsdækkende platform som understøtter relationer og dialog mellem virksomheder og videninstitutioner. Innovationsnetværk udvikler og vedligeholder med andre ord videnbroer i hele Danmark.

Innovationsnetværk bygger bro mellem nyeste, forskningsbaserede viden og danske virksomheder indenfor områder så forskellige områder som Energi, Byggeri, Miljø, Fødevarer, Informations- og kommunikationsteknologi, Service, Oplevelsesøkonomi og turisme, Produktionsteknologi, materialer og design, Sundhed/Medico og Transport.

Gennem fælles aktiviteter - herunder nationale og internationale samarbejdsprojekter – sikrer innovationsnetværkene en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

 

 

Senest opdateret 24. juni 2022