Gå til indhold

Forsker – hvad skal der til?

07. september 2018
En forskerkarriere er i dag anderledes, end den var for tyve år siden. Hvordan har karriereveje, rammer og kompetencekrav ændret sig for forskere? På en konference onsdag den 19. september 2018 stiller Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) skarpt på forskerkarriere.

Karriereperspektiverne for forskere har ændret sig i de seneste tyve år. Flere typer af organisationer og især erhvervslivet ansætter i dag forskere. Internationaliseringen øges. Og for forskere ved universiteterne er karrieremønstre ændret sammenlignet med tidligere.  DFiR sætter forskeres karrierer til debat på konferencen ”Fremtidens forskerkarrierer” den 19. september med forskere og ledere fra erhvervslivet og universiteterne –og med inspiration fra Schweiz, Belgien og Norge.

Konferencen tager udgangspunkt i tre temaer, som er:

Forskerkarriere i erhvervslivet

Antallet af medarbejdere med forskningsopgaver er langt højere i erhvervslivet end på universiteterne. I Danmark har vi virksomheder med stærke forskningsafdelinger der – målt i antal forskningsmedarbejdere – er større end mange universitetsinstitutter. Erhvervslivet tilbyder attraktive arbejdsvilkår

Forskerkarriere på universiteterne

I dag tager det i gennemsnit to år mere at komme fra en ph.d.-grad til en professorstilling, end det gjorde for ti år siden. Udholdenhed synes at være blevet en afgørende kompetence i en forskerkarriere.

Hvad er en god forskerkarriere?

Karrierevejene er under forandring både på universiteterne og i erhvervslivet. Spørgsmålet er, hvordan kan den gøres attraktiv for alle – også på tværs af køn.

Konferencen ”Fremtidens forskerkarrierer” kan følges på livestream eller under #forskerliv på Twitter fra kl. 13.00 – 17.00 onsdag den 19. september fra Axelborg i København V.

Der er ganske få ledige pladser. Ønsker du at deltage, og er du ikke allerede tilmeldt, kan du skrive en anmodning om at deltage med navn, organisation og kontaktoplysninger til:  dfir@ufm.dk .

Handlinger tilknyttet webside