Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Nye samlede analyser af den danske forskningsfinansiering

Nye samlede analyser af den danske forskningsfinansiering

Stor forskel i de forskningsmæssige profiler for institutionerne, og Danmark klarer sig godt internationalt. Det viser to nye analyser fra tværministerielt udvalg.

13. marts 2018

To nye analyser giver et første billede af sammenhængene mellem forskningsfinansiering og den udførte forskning. Analyserne er de seneste fra regeringens tværministerielle udvalg, der siden 2017 har arbejdet med at belyse effekterne af de offentlige forskningsinvesteringer.

Den første analyse undersøger, hvor forskningsmidlerne kommer fra, og hvad de bruges til. Analysen viser, at de forskningsudførende institutioner har forskellige profiler. DTU har for eksempel en stor andel af offentlig og privat ekstern finansiering til primært teknisk videnskab, mens en stor del af hospitalernes forskning er finansieret af deres egne driftsbudgetter, som primært går til anvendt (klinisk) sundhedsvidenskabelig forskning. Dermed giver analysen et indtryk af, at de enkelte institutioner påvirkes forskelligt af ændringer i forskningsbevillingerne.

Den anden analyse ser på de danske forskningsinvesteringer i et internationalt perspektiv. Den giver et indtryk af, hvordan Danmark adskiller sig fra andre lande, og viser, at Danmark generelt klarer sig godt internationalt. En nærmere sammenligning af forskningssystemer i seks sammenlignelige lande viser desuden, at de seks lande afviger en del fra hinanden i deres valg af forskningssystem og resultater. Analysen viser imidlertid ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem valg forskningssystem og resultater.

Danmark er blandt de lande, som investerer mest i forskning. Regeringen har derfor i 2017 nedsat et tværministerielt udvalg med embedsmænd og eksperter, som skal belyse effekterne af de offentlige forskningsinvesteringer. Regeringens tværministerielle udvalg udarbejder flere analyser af effekterne af forskning, som løbende vil blive publiceret på www.ufm.dk/analyseprogram.

Senest opdateret 15. august 2019